voor alle professionals in de bouw

Zoeken

Nieuwe International School Almere klaar voor de toekomst

In september betrekken de ruim zevenhonderd leerlingen van de International School Almere de nieuwe locatie in het Annapark. Bouwkundig hoofdaannemer van Norel Bouwgroep heeft inmiddels de laatste opleverpunten afgerond en de inrichting van het pand is in volle gang. Projectleider Vastgoed Jaap Barends ontwikkelt in opdracht van de gemeente al vijftien jaar maatschappelijk vastgoed. Het is niet verwonderlijk dat de planvorming rond de International School op zijn pad kwam.

“Het was in 2018 toen het verzoek van de schoolleiding kwam om mee te denken aan een nieuwe huisvesting en een geschikte locatie. De huidige twee locaties huurt men en er was een duidelijke voorkeur voor een gezamenlijk gebouw voor in totaal minimaal zevenhonderd leerlingen in leeftijd variërend van vier tot negentien jaar. Doelgroep is de jeugd van expats die hier gedurende een aantal jaren werken. De school heeft een eigen curriculum zodat men eenvoudig kan switchen als men verhuist naar een eigen land. Uiteraard is de voertaal Engels. De locatie in het Annapark, is centraal gelegen in de stad in de onmiddellijke nabijheid van sportfaciliteiten. We zijn in gesprek gegaan met de school en hebben alle wensen, eisen en verlangens opgesteld in een redelijk gedetailleerd programma van eisen. Vervolgens hebben we het in de markt gezet middels een Europese aanbesteding, waarbij het budget vaststond. Van Norel Bouwgroep kwam daarbij als beste uit de bus van de vier inschrijvers. Naast de prijs waren er nog een aantal factoren die de doorslag gaven in deze keus. De buitenruimte was qua groen en openheid optimaal, de algehele uitstraling voldeed vrijwel helemaal aan ons plaatje en ook de indeling was logisch en overzichtelijk. Het primair en voortgezet onderwijs was subtiel gescheiden en het centrale middendeel kwam erg mooi uit in het ontwerp. Bovendien is het gebouw flexibel gemoduleerd. We kunnen relatief eenvoudig opschalen naar bijvoorbeeld duizend leerlingen mocht de behoefte daaraan ontstaan. Ik verwacht dat niet direct binnen een paar jaar, maar op de middellange termijn zou dat wel eens kunnen gaan spelen. Daar is nu dus al rekening mee gehouden. Wel hebben we in nauw overleg met de betrokken partijen nog een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo hebben we bijvoorbeeld de docentenkamer verplaatst naar de eerste etage zodat deze wat gemakkelijker bereikbaar en zichtbaarder is.

De samenwerking met Van Norel Bouwgroep, maar bijvoorbeeld ook met ITN, was uitstekend. We kenden Van Norel al uit het recente verleden. In de realisatie van de ecologische school De verandering hebben we ook al goede ervaringen opgedaan en die lijn hebben we hier doorgetrokken. De kwaliteitscontroles zijn gezamenlijk uitgevoerd en het is mooi om te constateren dat we erin geslaagd zijn “een mooi kwalitatief stuk werk hebben afgeleverd”. Een mooie duurzame school met een prettige uitstraling. gasloos uiteraard, met een warmtepomp en het dak vol PV-panelen. Een energielabel van A++++, hetgeen staat voor volledig duurzaam.” 

In ons vak spreek je niet snel van perfectie, en dat is ook van toepassing op de International School Almere. Maar we zitten er wel dichtbij. Als je kijkt naar de prijs-kwaliteitverhouding is hier echt wel wat gepresteerd. We zijn er niet voor niets erg trots op.” 

Meer nieuws berichten: