voor alle professionals in de bouw

Zoek

Zegers Bouw realiseerde appartementengebouw De Zaaier in Varsseveld

Eind 2023 is appartementengebouw De Zaaier in Varsseveld door Zegers Bouw opgeleverd. De zestien appartementen in het luxere segment worden inmiddels bewoond door de nieuwe eigenaren. Voor het merendeel senioren uit de directe omgeving. Aan de bouw kleefden een aantal uitdagingen volgens projectleider Frans van der Velden die vanaf de start betrokken was bij dit project. “Maar die uitdagingen hebben we gezamenlijk stuk voor stuk opgelost wat heeft geleid tot
een fraai eindresultaat.”

Frans van der Velden, langere tijd werkzaam in de bouwsector, vertelt dat De Zaaier weliswaar geen eigen ontwikkeling is, maar dat Zegers Bouw wel vanaf het begin met de opdrachtgever heeft meegedacht over het ontwerp. “Uiteindelijk hebben we het bouwplan
en het verkoopproces overgenomen. Het appartementengebouw is gelegen op de voormalige Rabobank locatie op de hoek van de Spoorstraat en de Koningin Wilhelminalaan nabij de dorpskern van Varsseveld.
Het schetsontwerp is opgesteld door architect Boomkamp uit Borne en heeft als basis gediend voor de definitieve invulling. In de voorbereiding hebben we nog wel de nodige aanpassingen verricht, maar niet aan de basis. We hebben wat stucwerk gekeimd en het Trespa bij de hoofdentree vervangen door zinkwerk, wat op haar beurt weer communiceert met het zinkwerk aan de dakkapellen. Maar voor het overige veranderde er niet zoveel. De appartementen zijn levensloopbestendig ontworpen. Een eerder marktonderzoek had al uitgewezen dat er naar dit product in Varsseveld veel vraag was. Optioneel kon men een eigen badkamer en keuken inrichten en dat is via onze kopers-begeleider in goede banen geleid. Eigenlijk heb je zestien opdrachtgevers.”

Vrij vlot
De verkoop van de zestien appartementen verliep vrij vlot, vertelt Frans van der Velden. “De veelal door Woningborg vereiste zeventig procent was snel bereikt en de laatste dertig druppelde ook moeiteloos binnen. We zijn na de zomer van 2022 gestart met de sloop van het bestaande bankgebouw. Niet geheel onverwacht kwamen we hier en daar asbest tegen, onder meer in de kelder waar de kluis stond. Ook het bodemonderzoek leverde geen tegenvallers op, waarna we in het najaar konden starten met het aanbrengen van de boorpalen. Inmiddels hadden we te maken met een gewijzigde marktsituatie qua leveringsbetrouwbaarheid van materialen en een ongehoord heftige prijsexplosie. Staal, beton, installaties, werkelijk alles werd duurder. De bestelde antracietkleurige dakpannen bleken niet meer
verkrijgbaar omdat de productie ervan werd stopgezet, de levertijden van warmtepompen namen toe en zo waren er meer onderwerpen. Het heeft best de nodige moeite en tijd gekost om de voortgang er zoveel mogelijk in te houden. Dat was zondermeer een hele uitdaging. In dit project hebben we samengewerkt met een aantal vaste onderaannemers en met enkele nieuwe, waaronder het zinken fels werk en de leverancier van de semi-prefab dak elementen. Die samenwerking is ons prima bevallen.

De grootste bouwkundige uitdaging zat hem in de kapconstructie. We hadden al wat constructieve aanpassingen gedaan, maar de kapconstructie is bijzonder. Het is een vierkant gebouw waarbij door middel van een prefab element de contour van het gebouw extra cachet geeft. De dakkapellen zijn traditioneel en met zwart zink bekleed. Dat oogt fantastisch.”
Een ander aspect was de logistiek. Nabij een dorpskern bouwen impliceert welhaast automatisch ruimtegebrek en De Zaaier vormt daarop geen uitzondering. Frans van der Velden: “De Spoorstraat is een druk bereden doorgaande weg. We waren erg dankbaar dat de gemeente meedacht en ons toestemming gaf de naast gelegen parkeerplaatsen te gebruiken voor opslag. Dat heeft ons geholpen. Gedurende de bouwperiode hebben we via een just-in-time regeling alles laten aanvoeren. Om wat manoeuvreerruimte op het bouwterrein te houden hebben we de kopgevel als laatste geplaatst in een tijdsbestek van twee weken.

Een tegenvaller waren de Nuts-aansluitingen. Bij oplevering waren deze nog niet gereed. Een fenomeen waarmee we als sector landelijk gezien tegenwoordig regelmatig en te vaak tegen aanlopen. In Varsseveld betekende het dat de uiteindelijke opleveringen vertraging opliepen en dat de bewoners pas weken later van hun nieuwe appartement konden gaan genieten. Het is een smetje op een voor het
overig mooi verlopen project.

De Zaaier is qua uitvoering mooi geworden en de samenwerking met de bouwpartners verliep eveneens goed en soepel. We hebben wat moois toegevoegd aan de Achterhoek en kunnen al met al met tevredenheid terugblikken.”

Foto: Fotografie Jacques Kok

Meer nieuws berichten: