voor alle professionals in de bouw

Zoek

Bouw Hotel Thermen Berendonck Wijchen ligt op koers: Voorjaar 2025 opening

Namens opdrachtgever Thermen Resorts toont directeur Bouw en Vastgoed Ali Aryan zich tevreden over de voortgang van de realisatie van Hotel Thermen Berendonck in Wijchen. Oorspronkelijk was het idee om de Thermen en het hotel tegelijkertijd te bouwen, maar het is een gefaseerde bouw geworden. Een beslissing die achteraf alleen maar winnaars opleverde.

Thermen Resorts is een holding waar zes wellnesscentra onder vallen. Ali Aryen: “Het begon allemaal in 2006 toen we Thermen Bussloo openden. In 2017 volgde Soesterberg. In 2019 werden weer twee vestigingen toegevoegd, namelijk Bad Nieuweschans en Berendock, hier in Wijchen. Begin dit jaar kwamen er nog twee locaties bij; Maarssen en Maastricht. We hebben de ambitie om een landelijke dekking te creëren.

Toen we besloten Thermen Berendonck te bouwen voorzag het totaalplan in een resort én een hotel. Dat lukte qua vergunningen niet omdat omwonenden en andere belanghebbenden zoals natuurverenigingen en milieuclubs bezwaar aantekenden. We hebben toen besloten een en ander los te koppelen in de hoop en verwachting dat de praktijkervaringen zouden leren dat we een minimum aan belasting zouden veroorzaken. Dat bleek de afgelopen jaren. We hebben daarnaast een aantal voorzieningen in dit recreatiegebied getroffen voor de directe omgeving en zijn constructief in gesprek gegaan met de betrokkenen. Daarin zijn de knelpunten benoemd en hebben we aanpassingen gepleegd waardoor het voor iedereen acceptabel werd. Wij van onze kant hebben het hotel vijftien meter “opgeschoven” zodat een oude eik gespaard kon blijven en hebben daardoor de tunnel van het resort naar het hotel met vijftien meter verlengd. Uiteraard brengt dat extra kosten met zich mee, maar jarenlang procederen en vertragen kost meer. Zeker als je inkomsten uit het hotel vooruit moet schuiven. Nu verliep het vergunningstraject soepel en kunnen we volgens de planning volgend voorjaar de eerste gasten ontvangen.”

Midden en hogere segment
De bezoekers van Thermen Berendonck zijn met name mensen uit de inkomensklasse midden- en hoger segment. Ali Aryan: “Wij bieden een luxe product. We zitten in een stabiele markt die eerder groeit dan daalt. Uiteraard zijn de verhalen rond minima en de inflatie mij niet vreemd, maar onze doelgroep heeft daar relatief niet veel mee te doen, zolang je je baan behoudt uiteraard.

De gasten van Thermen Berendonck zijn met name afkomstig uit Brabant en Gelderland en deels uit Duitsland, maar er zijn ook echte Thermen-hoppers die onze vestigingen afwisselen. Als het hotel volgend jaar open is verwachten we ook wat meer mensen van buiten de regio. Wellicht ook nog meer uit Duitsland en België. Vergelijkbaar met onze andere hotels in Bussloo en Bad Nieuweschans. Ze kunnen straks kiezen uit 103 kamers en gebruik maken van een tweetal restaurants. Een fine dinner restaurants met dertig couverts en een à la carte restaurant van ongeveer honderd.
Onze lat ligt hoog. Met het fine dinner restaurant willen we een Michelinster verdienen. In het hotel willen we ook arrangementen aanbieden voor bezoekers die iets meer diepgang of zingeving ambiëren. Dan heb je het dus niet over therapieën, maar meer over meditatie en coaching. Waarom doe ik wat ik doe. We richten ons met name op mensen die bijvoorbeeld tegen een burn-out aan zitten. Of mensen die minder stress willen ervaren door middel van een coach die je specifiek leert ademen.”

Bedrijven die zich bewezen hebben
De bouwpartners van Thermen Berendonck zijn grotendeels dezelfde als diegenen die vijf jaar gelegen de Thermen bouwden. Ook architect Ron van der Giessen en interieurarchitect Linda Pol waren eerder van de partij. Ali Aryan: “Zij hebben zich in onze ogen bewezen en die hebben dan bij ons een streepje voor. We hebben de samenwerking een iets andere wending gegeven door ook de inkoop gezamenlijk in alle transparantie te doen met het bouwteam. We hebben van tevoren met Van Norel een vaststaande vergoeding afgesproken voor hun inbreng en voor het overige alles in gezamenlijkheid gedaan. We hebben de nodige aanpassingen gepleegd in het voortraject om alles haalbaar te maken en dat heeft een rustige en vloeiende realisatie als direct gevolg. We verwachten geen grote hobbels. De nutsvoorzieningen zijn vroegtijdig aangevraagd en medio maart in gebruik genomen. Ook dat geeft rust en zekerheid.”

Artist impression: Strategie Architecten bna

Meer nieuws berichten: