voor alle professionals in de bouw

Zoek

Mix woningtypen maakt Tuinen van Huissen bijzonder

Vastbouw uit Rijssen is volop bezig met de realisatie van 76 woningen in Huissen. Op het terrein waar ooit de glasbouw floreerde worden in totaal ruim vijfhonderd woningen gerealiseerd. Projectleider Gertjan Boeve, inmiddels bijna een kwart eeuw verbonden aan het bedrijf, spreekt van een soepel verloop. Als alles volgens de planning verloopt zullen de eerste woningen aan het eind van dit jaar worden opgeleverd en zullen de nieuwe bewoners hun intrek kunnen nemen in de woningen die op BENG niveau vrijwel energieneutraal worden.
 
De eerste contacten rond De Tuinen van Huissen dateren van ongeveer anderhalf jaar geleden. Gertjan Boeve: “Vanuit de contacten tussen vastgoedontwikkelaar VanWonen en onze eigen ontwikkelingspoot binnen Vastbouw kwam het project bij ons binnen. Ik vond het direct al een interessant project. De omvang is niet uitzonderlijk voor onze begrippen, maar vooral de mix tussen verschillende woningtypen maakt het bijzonder. We bouwen hier seniorenwoningen, rijtjeswoningen, twee-onder-een-kappers én vrijstaande woningen. Het merendeel is koop, maar er zijn ook huurwoningen die straks onder beheer komen van woningcorporatie Waardwonen. Al met al een behoorlijke variatie, dat nog eens wordt versterkt door het feit dat de nieuwe bewoners de gelegenheid hebben hun eigen wensen qua inrichting, maar ook in het exterieur te verwezenlijken. Het komt er in de praktijk op neer dat we echt maatwerk leveren. Er zijn veel eigen opties. Niet alleen qua keukens en badkamers maar ook op het gebied van bijvoorbeeld een uit- of aanbouw of het plaatsen van een dakkapel. Het overleg met de kopers vindt plaats door onze kopersbegeleiders. 

Voor het overige is er veelal gekozen voor traditionele bouw, gecombineerd met prefab onderdelen. De houten kozijnen worden kant en klaar afgelakt aangeleverd. Het gevelwerk is ook opvallend. Veel variaties in kleuren, rollagen, uitstekende delen, spekbanden en betonbanden. Soms denk je wel eens wat beoogt een architect, maar ook hier in de Tuinen van Huissen zie je weer dat alles letterlijk op zijn plaats valt. Erg mooi allemaal.”

Vorig jaar juni startte Vastbouw met de werkzaamheden in Huissen. Gertjan Boeve: “Het bouwrijp maken en het aanleggen van de ondergrondse infrastructuur nam zo’n drie maanden in beslag van juni tot september, waarna we bovengronds konden starten in oktober. In het begin was er wat onzekerheid over de levering van materialen, maar je merkt dat die onrust nu enigszins wegebt. Vooral de installateurs hadden te kampen met wat leveringsproblemen, maar alles verloopt nu volgens schema. Ik verwacht op dit gebied geen grote hobbels meer. De enige onzekerheid is de aanleg van de nutsvoorzieningen. Daar hebben ze te maken met personeelsgebrek en daar hebben wij uiteraard geen invloed op. Maar als ik zie hoe de onderlinge samenwerking ook in dit project weer functioneert, dan overheerst het positieve gevoel. We hebben, zoals gebruikelijk, bekende onderaannemers en leveranciers ingeschakeld. We merken wel dat alles wat gemakkelijker gaat dan vorig jaar. De extreme gekte met fluctuerende en vooral stijgende prijzen is eraf. Alles stabiliseert wat. Ook merk je dat hier en daar wat meer capaciteit ontstaat. Bij Vastbouw merken we ook dat er door de stijgende rentes de verkopen van huizen wat terug lopen. De markt is wel in beweging. Maar gelukkig heeft dit niet bij alle projecten gevolgen. Dat heeft vooral te maken met het gegeven dat we breed georiënteerd zijn.”

Meer nieuws berichten: