voor alle professionals in de bouw

Zoek

ISSO-publicatie 72 biedt actuele kennis over bodemgebonden warmtepompsystemen

De herziene ISSO-publicatie 72 biedt de professional de meest actuele kennis voor het ontwerpen, realiseren en onderhouden van bodemgebonden warmtepompsystemen. Deze recent verschenen ISSO-publicatie gaat specifiek over elektrische water/water-warmtepompsystemen met bodemenergie voor toepassing in individuele woningen.
 
De nieuwe publicatie 72 is erg bruikbaar bij het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van grondgebonden warmtepompinstallaties. Daarmee is hij enerzijds geschikt voor fabrikanten, leveranciers en opleiders, die mogelijk meer de theorie willen kennen, maar anderzijds ook voor de toepassers, zoals adviseurs, installateurs en beheer- en onderhoudsbedrijven.
 
Wettelijk deel en kwaliteitsdeel
Om de toepasbaarheid zo groot mogelijk te maken, is de publicatie opgesplitst in een wettelijk en een niet-wettelijk onderdeel. Het wettelijk deel behandelt de eisen die de BRL 6000-21 en andere wetgeving stellen aan het ontwerp- en realisatieproces van bodemgebonden warmtepompen. Het niet-wettelijke deel is te raadplegen voor de op kwaliteit gerichte zaken van een warmtepompsysteem. Denk dan aan alle uitgangspunten voor het ontwerp, de uitvoering en diverse praktijkvoorbeelden.
 
Beter overzicht
Door de wet- en regelgeving los te koppelen van het kwalitatieve deel – met achtergrondinformatie en adviezen – behoudt de gebruiker van de publicatie een beter overzicht. Naast die handige indeling komen in deze publicatie nog diverse andere aandachtspunten aan bod. Denk daarbij aan een warmtapwaterberekening en het kiezen van de opstelling van de warmtepomp met betrekking tot geluid en trillingen. De capaciteitsbepaling van de warmtepomp en de energiebehoefte van de woning worden ook uitgewerkt, evenals het ontwerp van de warmtepompinstallatie in relatie tot het afgiftesysteem. Daarnaast is er aandacht voor het regelen van het afgiftesysteem per verblijfsruimte, maar ook zoiets als rekening houden met piekbelasting van het elektriciteitsnet, wat bijvoorbeeld een rol speelt bij tijdelijke opwarming voor legionellabestrijding.
 
De herziene ISSO-publicatie 72 is beschikbaar via www.isso.nl

Meer nieuws berichten: