voor alle professionals in de bouw

Zoek

Een prachtgebouw op een mooie zichtlocatie

Kuijpers Bouw Heteren heeft de realisatie van de nieuwbouw van Autobedrijf De Beijer in Herveld nagenoeg afgerond. Het tankstation en de tankshop, beide geëxploiteerd door T-Energy, zijn inmiddels al geopend. De oplevering van het autobedrijf met showroom, werkplaatsen en wasstraat volgde eind maart. Kuijpers Bouw Heteren organiseerde daarnaast op 27 maart jongstleden een Veiligheidsmiddag op dit project in het kader van de themadag Bewust Veilig. Bouwen in Gelderland sprak met Danny Sterrenburg en Jeroen van Veen, respectievelijk KAM-coördinator en projecteider bij Kuijpers Bouw Heteren.

Momenteel wordt, zoals gememoreerd, de laatste hand gelegd aan de nieuwbouw van Autobedrijf De Beijer aan de Verbindingsweg in Herveld (Bij afslag A15 Zetten / Andelst). Voornaamste reden voor de nieuwbouw was dat het oude pand in Randwijk geen groeimogelijkheden meer bood. De bouw omvat een showroom, werkplaatsen en wasstraat, verhuur, verkoop van occasions en een bemand T-Energy tankstation. Nieuwe uitbreidingen qua bedrijfsactiviteiten zijn een ruime tankshop en een geavanceerde carwash met wasstraat, wasboxen en stofzuigerplein. De opdrachtgevers, broers Bas en Sander de Beijer, beoogden een nuchter gebouw zonder de glamoureuze uitstraling van een luxueuze autodealer.

“En daarin zijn we geslaagd”, vertelt Jeroen van Veen. ”Al moet ik direct toegeven dat op kwalitatief gebied en qua uitstraling één en ander zeker het niveau van een Volvo of Porsche garagebedrijf, die wij eerder bouwden, aantipt. Het is een prachtgebouw geworden op een hele mooie zichtlocatie. We waren vanaf de prille planvorming betrokken bij het project. Daarvoor hebben we een team samengesteld met een prominente plaats voor VBJ Architecten uit Rhenen die veel ervaring heeft in de automotive branche. Deze bedrijfstak heeft een aantal specifieke kenmerken waarvoor specialistische kennis noodzakelijk is. Je moet dan denken aan zaken als werklogistiek, efficiency en het vertalen van ruimtebehoefte. Een en ander resulteerde na een voorbereidingstraject van anderhalf jaar in een definitief plan begin 2023. In de tussentijd was er het nodige veranderd in de markt. Denk alleen maar aan de prijsexplosies en de leveringsbetrouwbaarheid en beschikbaarheid van materialen. We zijn in overleg gegaan met de opdrachtgevers en andere betrokken partijen en hebben een optimalisatie kunnen uitvoeren. Ook hebben we onderdelen zonder directe toegevoegde waarde on hold gezet, die eventueel in een later stadium alsnog kunnen worden uitgevoerd. We hebben een budgetverhoging niet volledig kunnen voorkomen, maar zijn er op een acceptabele wijze uitgekomen. Tot op de dag van vandaag zijn de opdrachtgevers erg tevreden.”

Uitdagingen
Het project behelsde voor Kuijpers Bouw de nodige uitdagingen. Jeroen van Veen: “Op meerdere terreinen. Ik sprak al over specifieke automotive gerelateerde onderdelen. De wasstraat kent bijvoorbeeld zeer specifieke installatietechnische eigenschappen. Daar hebben we veel tijd en energie in gestoken. Ook de aanwezigheid van een hoogspanningstracé pal over de bouwplaats had veel impact. We hebben alle partijen vanaf de start betrokken bij de veiligheidsmaatregelen. Ook Tennet, de netbeheerder, dacht actief mee om alles tot een goed einde te brengen. Tennet hanteert een belemmeringszone onder de lijnen zodat niet te dicht bij de gevaarlijke stroomdraden kan worden gewerkt. Ondanks het feit dat we deze zone in acht namen waren er bij het plaatsen van de staalconstructie toch wat merkbare tintelingen door inductie waarneembaar. Dit koppelden we direct terug naar Tennet zodat de veiligheid geborgd bleef en we de werkprotocollen direct konden aanpassen.

Veilig bouwen doe je met z’n allen.”Danny Sterrenburg: ”We hebben als Kuijpers Bouw Heteren veiligheid en het bewust daarmee omgaan hoog op de prioriteitenlijst staan.We hebben voor alle mensen die op onze bouwplaatsen werken bij aanvang een bouwintroductie video beschikbaar en we houden toolboxen. We trekken het overigens iets breder dan alleen veiligheid op het werk. Het gaat ook om omgevingsveiligheid en communicatie naar de omgeving. Hiervoor zijn wij een actief lid van de Bewuste Bouwers organisatie (www.bewustebouwers.nl). We besteden veel aandacht aan orde en netheid op de bouwplaats, bijvoorbeeld aan iets heel basaals als het opruimen van koffiebekers bij het verlaten van de keet.

Het is belangrijk om de juiste toon te vinden om elkaar te kunnen aanspreken zodat je afspraken kunt maken en doelen bereikt. Daarvoor werken wij met de methode van Hein en Guus “veiligmethein.nl”, een door Bouwend Nederland geïnitieerd gedragsprogramma waar we al enkele jaren ervaring mee hebben opgedaan. Ook hier staat bewustwording centraal. We geven hier invulling aan door middel van gesprekken, teksten, maar ook cartoons zodat ook medewerkers van onderaannemers zonder Nederlandse roots de boodschap begrijpen. Het is geen vrijblijvend fenomeen. We evalueren regelmatig en werken aan verbeterpunten. Op de Bewust Veilig dag op 27 maart jl. hadden we een themamiddag voorbereid waar we als vier vaste bouw-partners weer stappen wilden maken op dit terrein. Deze dag organiseren wij voor de tweede keer op rij en dit jaar op de bouwplaats van Autobedrijf De Beijer in Herveld waar alle vier de bouwpartners hebben samengewerkt. We komen met ongeveer tachtig medewerkers samen en die middag zijn er zes verschillende toolboxen waaraan iedereen in een carousselvorm deelneemt.

Alle toolboxen hebben natuurlijk een veiligheidsthema, van het veilig vastsjorren van ladingen tot het proces van de incidentenmeldingen om als lerende organisaties stappen te maken. Het jaarthema voor 2024 is VEILIGHEID VERSTERKT ALS JE SAMENWERKT. En daar sluiten wij ons volmondig bij aan want wij weten zeker dat het een enorme meerwaarde heeft om deze Veiligheidsmiddag samen met de ketenpartners te organiseren omdat er zo een breder draagvlak komt voor alle met aandacht ingezette veiligheidsmaatregelen. Want Veiligheid blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We willen allemaal aan het eind van de dag weer gezond naar huis.”

Meer nieuws berichten: