voor alle professionals in de bouw

Zoek

DISCLAIMER & PRIVACYVERKLARING

Disclaimer voor www.bouweningelderland.nl. 

 

www.bouweningelderland.nl hierna te noemen Bouwen in Gelderland, verleent u hierbij toegang tot www.bouweningelderland.nlBouwen in Gelderland publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. 

Bouwen in Gelderland behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. 

 

Beperkte aansprakelijkheid 

Bouwen in Gelderland spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bouwen in Gelderland. 

 

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bouwen in Gelderland nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 

 

Auteursrechten 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bouwen in Gelderland. 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bouwen in Gelderland, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal. 

 

Ten aanzien van door derden aan Bouwen in Gelderland toegezonden materiaal zoals persberichten met foto, wordt daarbij vermelding gemaakt van de copyright-informatie die ons is verstrekt. Indien niets vermeld worden er geen fotocredits vermeld. Wij gaan er van uit dat alle aan ons toegestuurde foto’s vrij van rechten zijn en betalen daar geen vergoeding voor tenzij uitdrukkelijk met individuele fotografen anders is afgesproken. Eventuele claims van derden aangaande het copyright van een gepubliceerde foto, die achteraf toch niet vrij van rechten blijkt te zijn, worden verlegd naar de inzender van het bericht. 

 

Privacyverklaring 

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Bouwen in Gelderland, Graaf Adolfstraat 36d, 8606 BT Sneek. Uitgever van Bouwen in Gelderland. 

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Bouwen in Gelderland kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Bouwen in Gelderland en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bouwen in Gelderland verstrekt. 

 

Bij Bouwen in Gelderland kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: 

  • Je voor- en achternaam 
  • Je adresgegevens 
  • Je telefoonnummer 
  • Je e-mailadres 
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. 

 

Waarom Bouwen in Gelderland deze gegevens nodig heeft 

Bouwen in Gelderland verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. 

 

Daarnaast kan Bouwen in Gelderland je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht. 

 

Hoelang Bouwen in het Gelderland gegevens bewaart 

Bouwen in Gelderland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is. 

 

Delen met anderen 

Bouwen in Gelderland verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

In kaart brengen websitebezoek 

Op de website van Bouwen in Gelderland worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bouwen in Gelderland gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

 

Google Analytics 

Bouwen in Gelderland maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Bouwen in Gelderland bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. 

 

De aldus verkregen informatie wordt, zonder het adres van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Bouwen in Gelderland te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bouwen in Gelderland heeft hier geen invloed op. 

Bouwen in Gelderland heeft Google geen toestemming gegeven om via Bouwen in het Oosten verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bouweninhetoosten.nl. Bouwen in Gelderland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. 

 

Beveiliging en SSL 

Bouwen in Gelderland neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bouwen in Gelderlandr maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

 

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Bouwen in Gelderland verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bouwen in Gelderland op via info@bouweningelderland.nl. 

 

Contact 

Bouwen in Gelderland is als volgt te bereiken: 

  • Postadres: Postbus 204, 8600 AK Sneek 
  • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 54482305 
  • Telefoon: 0515-429 429 
  • E-mailadres: info@bouweningelderland.nl