voor alle professionals in de bouw

Zoek

Een nieuw uiterlijk voor hoogbouw Ede-Zuid

Gemeente Ede en Woonstede werken de komende vijftien jaar samen om van hoogbouw Ede-Zuid een plek te maken waar het fijn wonen, werken en leven is. Sociale problematiek wordt aangepakt en de buurt gaat er anders uitzien. De gemeente Ede en woningcorporatie Woonstede starten daarom vandaag een langjarig samenwerkingsprogramma, genaamd: Hart voor hoogbouw Ede-Zuid.  
 
Hoogbouw Ede-Zuid 
Het gebied hoogbouw Ede-Zuid bestaat uit 8 flats waarin ongeveer 2300 mensen wonen en een scholencluster van drie scholen aan de Van der Hagenstraat. De flats zijn in de jaren ‘70 aan de rand van Ede gebouwd, maar inmiddels volledig onderdeel van de stad. De ongeveer 930 woningen zijn grotendeels eigendom van Woonstede. 
 
Sociale vraagstukken  
Wethouder, Jan Pieter van der Schans: “Hoogbouw Ede-Zuid is een gebied waar veel mensen met plezier wonen, maar ook een plek met veel werkloosheid, schuldenproblematiek en taalachterstanden. Met het programma Hart voor hoogbouw Ede-Zuid willen we de sociale problemen aanpakken en de leefomgeving verbeteren. Zo zorgen we ervoor dat hoogbouw Ede-Zuid ook in de toekomst een plek is waar het fijn leven is.’’ 
 
Verbeteren leefomgeving  
Gemeente Ede en Woonstede maken de komende jaren plannen voor de renovatie, sloop, en nieuwbouw van woningen. Ook de buitenruimte knappen we op met speeltuinen, groen en parkeren. Zo wordt het een groene buurt waarin kinderen veilig spelen en buren elkaar ontmoeten.
 
Sommige flats worden onderhouden en opgeknapt. Andere worden afgebroken om er nieuwe woningen voor terug te bouwen. Woonstede is van plan om de Van Eekelen Flat en Merlijn Flat af te breken. De bewoners zijn hier deze week over geïnformeerd. Bewoners en omwonenden worden uitgenodigd om mee te denken over de plannen. De komende jaren worden bewoners stapsgewijs betrokken. We vragen hen dan naar hun wensen en behoeften.   
 
Onzekerheid 
Directeur-bestuurder Woonstede, Marco de Wilde: “We realiseren ons dat de aankondiging van dit programma ook onzekerheid oplevert voor onze huurders. Een deel van de huurders heeft nu gehoord dat ze op termijn moeten verhuizen. Tegelijkertijd moeten de plannen voor nieuwbouw of renovatie nog gemaakt worden. De plannen zullen stap voor stap concreter worden. Ondertussen gaan we ons inspannen om op korte termijn zichtbare verbeteringen in de wijk door te voeren. Het gebied wordt schoner, rattenoverlast bestrijden we en samen met de huurders werken we aan meer ontmoeting en sociale verbinding.” 
 

Meer nieuws berichten: