voor alle professionals in de bouw

Zoek

De Droomgaard op basis van integraal ontwerp voor binnen- en buitenonderwijs

Het ontwerp van IKC De Droomgaard in Duiven is van de hand van plaatsgenoot Factor Architecten, dat deel uitmaakt van de IA Groep. Architect ir. Mark van Westerlaak was vanaf de prille planvorming betrokken bij de opdracht en vertelt content te zijn met het proces en hoopt op glunderende kindergezichtjes wanneer begin december de overdacht plaatsvindt. Want dat is hetgeen waar het uiteindelijk allemaal om draait.

Het nieuwe IKC gaat de gefuseerde basisscholen De Wiekslag en Wereldwijzer en kinderopvang Puck & Co “een veilige stimulerende en natuurlijk ingerichte omgeving bieden voor onderwijs en opvang”.

In opdracht van primair onderwijsinstelling Liemers-Novum werd Factor Architecten gevraagd haar visie uiteen te zetten over het nieuw te bouwen integraal kind centrum aan de Goudhaanstraat. Mark van Westerlaak: “Na een voorselectie waren er naast ons nog twee bureaus die uitgenodigd werden een visie te ontwikkelen en te presenteren. We kenden de opdrachtgever uit het recente verleden. We hebben namelijk ook het Kindcentrum in Zevenraar ontworpen hetgeen een mooie referentie vormde. Het voortraject werd begeleid door bureau SBM dat LiemersNovum begeleidt en ook de realisatie nauwgezet volgt. De uitvraag van de opdrachtgever behelsde een Programma van Eisen en een redelijk gedetailleerde omschrijving van de gewenste uitstraling en techniek. Op basis hiervan hebben we drie varianten ontworpen met verschillende manieren qua uitstraling en architectuur plus daarbij onze voorkeursoptie. Dat is ook de definitieve keuze geworden en daar zijn we erg blij mee. We hebben een integraal ontwerp gemaakt waarbij we het accent onder meer gelegd hebben op de overgang van binnen- en buitenonderwijs. Dat was ook een van de expliciete wensen van LiemersNovum. Het onderwijs wordt namelijk zowel binnen als buiten gegeven. De boomgaard en het dakterras bieden ruimte voor lesgeven in de buitenlucht. Aan de zijde van de Goudhaanstraat biedt het plein ruimte voor bewegend leren. In het buitenatelier aan de noordzijde kunnen de kinderen tekenen en schilderen. Voor de kleinsten (het IKC is gericht op de leeftijdscategorie nul tot twaalf, red.) biedt het speelplein volop aanleidingen voor fantasiespel en bewegen. In de babytuin kunnen de kleinsten veilig spelen, helpen met het verzorgen van de dieren en slapen in de buitenbedjes.
Het groen van het plein is doorgezet op de gevels. Daar waar de gevel de technische installaties aan het zicht onttrekt wordt de gevel begroeid.
Kinderen leren tuinieren en kunnen in de onderwijskeuken groenten uit de groentetuin klaarmaken. De brede houten gevelband beweegt door de grote glazen pui naar binnen en verbindt binnen met buiten. Alle groepsruimten op de begane grond zijn dankzij de grote glaspuien voorzien van een deur direct verbonden met het speelplein. De bloemen en planten die het IKC omringen zijn ook binnen“beleefbaar”.”

Optimalisatie
Voordat de bouw daadwerkelijk startte was er nog wel een optimalisatieronde noodzakelijk. “Omdat we door de prijsexplosie in de sector te maken kregen met een overschrijding van het vastgestelde budget moest de opdrachtgever onverwacht nog een keer naar de gemeenteraad om een extra budget los te weken. Daarnaast zijn we met de adviseurs, Rots Bouw en WSi Techniek, om tafel te gaan om tot een optimalisatie te komen. Door een gemeenschappelijke inzet zijn we daar in een goede harmonie uitgekomen. We hebben het over detailaanpassingen, beslist niet over substantiële veranderingen.
Qua ontwerp zou ik willen opmerken dat onze visie een gebouw moet ‘spreken”. Je probeert altijd slimme toepassingen te creëren, zodat een gebouw geen blokkendoos wordt. Dat is misschien wel het gemakkelijkst, maar past beslist niet in onze visie. Hier in Duiven hebben we gelaagdheid in de gevel aangebracht waardoor het gebouw diepte krijgt. Ook hebben we qua kleurstelling natuurlijke herkenningspunten aangebracht waardoor onder andere een vertrouwd gevoel wordt gecreëerd. We hebben schreeuwerigheid willen vermijden. Voor het overige voldoet De Droomgaard aan alle moderne eisen des tijds.

Het IKC is BENG en voldoet aan het Frisse school criterium, maar dat is tegenwoordig eigenlijk standaard. Ik kijk uit naar het eind van het jaar wanneer de kinderen voor de eerste maal hun nieuwe school komen bezichtigen. Ik let altijd erg op hun reacties. Kinderen nemen nooit een blad voor de mond en geven hun ongezoute mening. Andere opdrachtgevers in het onderwijs kunnen daar soms nog wel wat van leren. Ik denk dat we ook een trots gevoel zullen hebben. Niet in de laatste plaats omdat het een opdracht in de directe omgeving is.”

Meer nieuws berichten: