voor alle professionals in de bouw

Zoek

BINX Smartility actief op historische grond in Amsterdam

De contouren van de Universiteitsbibliotheek UvA worden zichtbaar

In de historische binnenstad van Amsterdam is het integraal bouw- en installatiebedrijf BINX Smartility uit Groenlo betrokken bij een omvangrijk en spraakmakend project: De gedeeltelijke renovatie, restauratie en nieuwbouw van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam (UVA).

Het summum van binnenstedelijk bouwen op een “postzegel” op een van de allerdrukste stukje van Nederland heeft de nodige voeten in de aarde. Maar er zijn meer complicerende factoren. Het betreft namelijk meerdere monumentale panden die gerenoveerd moeten worden en worden samengevoegd met respect voor het verleden, maar in verduurzaamde vorm een toekomstbestendige status krijgen.

Verreweg het meest in het oog springend zal de overkoepeling worden die de samenvoeging moet bewerkstelligen. De constructie is inmiddels geplaatst en de beglazing zal volgens planning over een aantal maanden plaatsvinden, waarmee de campus wind- en waterdicht zal zijn.

Een nieuwe fundering, een nieuwe aan bijna duizend fietsen plaats biedende fietsenkelder, en een nieuwbouwvleugel zijn een aantal onderdelen van de werkzaamheden.

Meer nieuws berichten: