Het Johannes Fontanus College in Barneveld wordt momenteel ingrijpend onder handen genomen door Bouwbedrijf Kreeft uit Ede. Het grootscheepse renovatie- en verbouwplan, vergelijkbaar met een ‘open hartoperatie’, vergt het nodige improvisatievermogen van de bouwers. Dit heeft onder andere te maken met de lessen die gedeeltelijk doorgaan voor de aanwezige leerlingen. Niet alleen de prijs speelde daarom een grote rol voor de opdrachtgever, maar tevens het Plan van Aanpak, de uitvoeringsplanning én de visie met betrekking tot de nazorg. Bouwbedrijf Kreeft kreeg uit de aanbesteding met vijf aannemers de opdracht gegund.