In het Annapark in Almere wordt momenteel de nieuwbouw gerealiseerd van een internationale campus waar kinderen van vier tot negentien jaar terecht kunnen voor onderwijs. Onder aanvoering van Van Norel Bouwgroep Epe, besloten architecten bureau cepezed en ITN Installatietechniek de Design & Build-aanbesteding (UAV-GC) samen aan te gaan. Zij scoorden dusdanig hoog ten opzichte van de gunningscriteria dat de gemeente Almere dit team de opdracht gunde. Volgens projectleider Rob Wassink van Van Norel Bouwgroep heeft deze contractvorm veel impact op de interne organisatie. “Maar het is zeker niet onverdienstelijk”, aldus de man die bij dit project een enorme verantwoordelijkheid draagt.