In Veenendaal heeft Van Swaay Ontwikkeling en Bouwen uit Wageningen

25 duurzame woningen gerealiseerd. Het project kwam tot stand in nauwe samenwerking met de gemeente Veenendaal. In oktober vorig jaar werden alle energiezuinige-gasloze woningen opgeleverd en hiermee ontstond een fraaie afronding van de bestaande wijk Petenbos. De gemeente Veenendaal en

Van Swaay over de totstandkoming van dit project en de ambitieuze duurzaam-heidsgedachte erachter.