voor alle professionals in de bouw

Zoeken

Dijkham Bouw realiseert forse uitbreiding Wendjoe

In het Brabantse Waspik realiseert Dijkham Bouw de nieuwbouw van producent van sambal, Chili- en sojasauzen Wendjoe, die deel uitmaakt van het mondiaal opererende Go-Tan concern. Momenteel verwerkt het bedrijf circa 3,5 miljoen kilo sambal en 2,5 miljoen kilo chilisaus. Na de uitbreiding zullen deze cijfers ongeveer verdubbelen. Het bedrijf heeft er, mede vanuit logistiek oogpunt, voor gekozen de bouw gefaseerd te laten uitvoeren. De eerste fase eindigt op 1 oktober. Dijkham Bouw ligt volgens projectleider Eric van Woudenberg op schema, ondanks de tegenwerking van het weer de laatste maanden. Waakzaamheid blijft echter geboden.

Het Nijkerks bouwbedrijf is thuis in de foodsector en dat was voor de opdrachtgever de voornaamste reden om Dijkham Bouw uit te nodigen nadat architect Bessels uit Twello een voorselectie had gemaakt. “Uit die selectie kwamen wij als beste partij uit de bus”, vertelt Eric van Woudenberg. “De prijs was daarbij doorslaggevend, maar ook ons Plan van Aanpak en de ervaring telden mee. We zijn direct na de kerst gestart met de sloopwerkzaamheden en in week acht zijn de palen de grond in gegaan. Er is gekozen voor een vrij traditionele opzet. De fundering is inmiddels gereed en we zijn nu bezig met het plaatsen van de staalconstructie en de sandwichpanelen. De betonnen plint volgt binnenkort. De betonvloeren zijn in het werk gestort en worden grotendeels in monoliet afgewerkt. Het aanbrengen van afschotvloeren met een kunststof vloerafwerking volgde daar weer op. Het dak kent een PVC-dakbedekking en het pand krijgt aluminium vliesgevels en kozijnen. Wij hebben de constructieve engineeringswerkzaamheden uitgevoerd. De installateurs zijn nevenaannemers, waarbij wij wel verantwoordelijk zijn voor de coördinatie. Al met al is het ontwerp redelijk standaard, zonder echt frivole elementen zoals rondingen of moeilijke hoeken. Voornaamste aandachtspunt in bouwkundig opzicht is de afstemming en het inmeten van de nieuwbouw, omdat we tegen een bestaand en in gebruik zijnde gebouw aanbouwen. Dat is tevens de tweede complicatie, want de productie en logistiek gaan hier tijdens de bouw begrijpelijkerwijs normaal door.”

Samenwerking
Eric van Woudenberg is enthousiast over de samenwerking met de opdrachtgever en tussen de bouwpartners “Verreweg de meeste onderaannemers zijn bekenden van ons waar we in het verleden goede ervaringen mee hebben opgedaan. Je weet wat je aan elkaar hebt en kunt elkaar aanspreken op de gemaakte afspraken. In deze fase, maar zeker ook bij de start van de afbouw, wanneer er hier toch snel veertig, vijftig mensen werkzaam zijn, is dat van belang. We hebben een strakke planning met de nodige uitdagingen. De ingebruikname van de eerste fase op 1 oktober staat vast. De inrichting van de nieuwe productiehal en het logistieke deel alsmede de verhuizing staan vast. De opdrachtgever moest het verplaatsen van de bestaande vullijnen ruim van tevoren vastleggen om eventueel verlies van productiecapaciteit te voorkomen.

Tot nu toe heb ik geen reden om te twijfelen aan de juiste invulling. We hebben te maken gehad met veel neerslag en moesten daarvoor begin dit jaar wat noodvoorzieningen treffen om de voortgang te garanderen.

Daar zijn we in geslaagd. We hebben deze gefaseerde bouw als één project aangevlogen.De fase na 1 oktober zullen we realiseren met dezelfde bouwpartners.”

Foto: Dijkham Bouw

Meer nieuws berichten: