voor alle professionals in de bouw

Zoek

Alferink Installatietechniek realiseert installatiewerkzaamheden Kompaan College Vorden

Alle installatiewerkzaamheden aan het nieuwe Kompaan College in Vorden worden uitgevoerd en gecoördineerd door Alferink Installatietechniek. De Groenlose onderneming was ook betrokken bij de realisatie van de nieuwe vestiging in Zutphen. Projectleider Jan Laarhuis is enthousiast over het ontwerp van adviseur Sijperda-Hardy en architect DAT Architecten, de samenwerking met de overige bouwpartners en de voortgang van het project nu de afbouwfase binnenkort start. “Je ziet dat de visie van de architect en de filosofie van de school steeds duidelijker vorm krijgt. Ik vind dat fascinerend en ben ervan overtuigd dat de leerlingen straks een hele mooie leeromgeving ervaren.”

Alferink Installatietechniek raakte betrokken bij het project via een UAV aanbesteding. “Vanaf dat tijdstip begon het ook voor mij te spelen. Vrijwel alle partijen waren ook betrokken bij de nieuwbouw van het Kompaan College in Zutphen, alleen Rots Bouw was nieuw. Voor ons uiteraard niet, want we werken regelmatig samen met Rots Bouw. We kennen elkaars bedrijfscultuur en we hebbenmeestal aan een half woord genoeg om zaken te verduidelijken. Die open, transparante communicatie en korte lijnen kenmerken beide bedrijven en dat mist in de praktijk zijn uitwerking niet. Dit project in Vorden is daar een mooi voorbeeld van. Door de zeer slechte weersomstandigheden had de bouw een vertraging opgelopen van vier weken. We zeiden weleens dat we (letterlijk) moesten roeien met de riemen die we hadden. Omdat veel installaties in de fundering verwerkt zijn konden we pas echte stappen maken in de periode januari, februari. We hebben toen gezamenlijk opgeschaald en een forse inhaalslag gemaakt, zodat we nu vrijwel op planning zitten. Dat slaagt alleen in een goede samenwerking. We vormen een geoliede machine.”

De school lijkt erg veel op de school in Zutphen in grote lijnen, maar installatietechnisch gezien zijn er duidelijke verschillen volgens Jan Laarhuis. “In Zutphen hebben we een VRF installatie toegepast en in Vorden heeft men gekozen voor een iets traditionelere vorm. In Vorden zijn water en lucht de energiedragers. Dat is een andere aanvliegroute. Wel werken we hier ook met luchtwarmtepompen. Momenteel zijn we druk doende met het aanleggen van de cv-gkw en tapwater leidingen en worden de luchtkanalen gemonteerd. De bekabelingen zitten er vrijwel helemaal in. Begin juni verwachten we de luchtbehandelingskasten. We verwachten onze piek zo vlak voor de bouwvak. Dan vallen de eindfase van de ruwbouw en de begin afbouw ongeveer samen. Inclusief onze onderaannemers zijn we dan met twintig tot vijfentwintig mensen aanwezig op de bouwplaats.”
Alferink Installatietechniek voelt zich volgens Jan Laarhuis thuis in de educatieve sector. “We doen inderdaad veel in de scholenbouw. Overigens niet alleen nieuwbouw, maar ook steeds meer in de sfeer van verduurzaming. Daarnaast zie je ons regelmatig in de zorg, de gestapelde woningbouw en productielocaties. Al met al een mooie mix. Het betekent dat we selectief kunnen zijn in het aannemen van projecten, maar als we iets uitdagends tegenkomen, schromen we beslist niet om iets van de markt te halen. Zeker wanneer we een meerwaarde denken te kunnen bieden. We kunnen bogen op veel expertise en ervaring en dat wordt ook erkend door potentiële opdrachtgevers.”

Op de vraag wat Jan Laarhuis vindt van het ontwerp van DAT Architecten, is hij duidelijk. “Het is gewoon een prachtig gebouw dat heel mooi past in de omgeving, met mooie zichtlijnen. En, uiteraard, met een passende toepassing van geavanceerde techniek, waarmee de exploitatie op een duurzame wijze kan plaatsvinden. De filosofie van de opdrachtgever is “zien leren, doet leren”. Dat zie je in al haar facetten terug in de school. Ik ben ervan overtuigd dat de leerlingen een hele mooie leeromgeving tegemoet
mogen zien. We zijn er trots op om daar een bijdrage aan te mogen leveren.”

Beeld: Tasche Staalbouw

Meer nieuws berichten: