voor alle professionals in de bouw

Zoeken

Architect Vincenth Schreurs ontwierp De Klaproos

Appartementencomplex De Klaproos wordt gebouwd aan de hand van het ontwerp van architect Vincenth Schreurs uit Aalten die samen optrok met bureau Lamers & Visser uit St. Agatha, die het ontwerp bouwtechnisch vertaalde naar uitvoeringsniveau. De uitvraag van vastgoedonderneming Nebuvast was helder: ontwerp een appartementengebouw dat duurzaam is en passend bij de groene omgeving aan de rand van een nieuwbouwwijk. Het resulteerde in een gebouw dat volgens Vincenth Schreurs “het verdient om op meer plaatsen in Nederland uitgerold te worden.”

De gemeente Boxmeer ging in eerste instantie uit van een tweelaags gebouw met daaronder een parkeerkelder. Een plan dat, mede door budgettaire obstakels, aangepast werd. “Het is een drielaags gebouw geworden die met de bovenste luifel exact voldoet aan de hoogtevoorschriften in het bestemmingsplan. De ambitie vanuit de gemeente ging eveneens uit naar de toepassing van hout. Mede ik al ervaring heb opgedaan in meer dan twintig projecten met CLT is men bij mij terechtgekomen. Vorige week nog is een zorgcomplex met zestien eenheden opgeleverd in Terborg. De plek vroeg om een alzijdig gebouw, dus zonder duidelijke voor- en achterkant. Drie zijden om het gebouw zijn groen. Daarin past een ingetogen gebouw en een dito kleurkeuze. Ik ben sowieso als architect niet van sterke accenten in het exterieur. Vandaar veel zachtgroen in de gevel en lichtgrijs in de dakranden. De rondingen op de hoeken maken het gebouw extra vriendelijk.

Ook heb ik gekozen voor zo weinig mogelijk “vervuiling” rond het gebouw, je ziet heel vaak bergingen die het aanzicht geweld aan doen. Deze bergingen zijn hier inpandig en gesitueerd aan een vier meter brede straat met echte straatklinkers. Ook de twee trappenhuizen, die tegelijkertijd dienen als brandtrappen, zijn hier geplaatst.

Qua zonwering heb ik gekozen voor overstekken met een verschillende breedte. Op het zuiden zijn deze breder dan aan de andere zijden. Zo voorkom je de externe installaties aan de buitenkant en los je een en ander natuurlijker op.

Al met al mag je spreken van een duurzaam en compact gebouw dat eigenlijk vanaf het eerste schetsplan nagenoeg intact is gebleven en gekenmerkt wordt door heldere lijnen.

De appartementen zijn niet erg verschillend van elkaar. De twaalf appartementen op de hoeken (drie bouwlagen van vier) zijn identiek en hebben allemaal een gevellengte van twaalf meter met een breed balkon en een fantastisch uitzicht. Het complex wordt gecompleteerd door vier appartementen en twee maisonnettes.”

Grote populariteit
De bouw startte in de zomer van 2023. Vincenth Schreurs: “Het gebouw heeft een geheel houten casco van CLT. Voor ons bureau ontwikkelen we ons hiermee nog verder in de expertise van het toepassen van CLT in meerdere bouwlagen. Ondanks het feit dat bouwen hout in het algemeen aan populariteit wint, het qua ontwikkeling nog sneller zou kunnen. Als bedrijven in de CLT branche nauwer zouden samenwerken met de hsb-branche en meer op elkaar af zouden stemmen kun je een win-win situatie realiseren, zeker ook als je het zou combineren met biobased materialen. Ik denk dat de markt daar om vraagt.”

Foto: Nebuvast Vastgoed / Newomij

Meer nieuws berichten: