voor alle professionals in de bouw

Zoek

Voortgang nieuwbouw woon-zorgcomplex De Hulsen

In opdracht van de Gemeente Nijmegen realiseert BINX voor IrisZorg een woonzorg complex, bestaande uit twee gebouwen met een totale oppervlakte van circa 6900m². Deze gebouwen zijn ter vervanging van het oude woon-zorgcomplex dat eind 2022 is gesloopt aangezien het niet meer voldeed aan de zorgeisen en technische eisen van deze tijd.

De nieuwbouw locatie gaat ruimte bieden aan 145 (ex) dak- en thuisloze mensen welke opvang, verpleegzorg of beschermd wonen nodig hebben. Inmiddels is het betoncasco van beide gebouwen bijna gereed en is er gestart met het metselwerk aan de gevel. Op de begane grond en op de eerste verdieping zijn de kozijnen geplaatst. Daarnaast start binnenkort starten het plaatsen van de metal stud wanden en kan de afbouwfase van start gaan!

De Hulsen belooft een thuis te worden, waar zorg en ondersteuning hand in hand gaan met respect en waardigheid voor iedereen die dat nodig heeft. 

Meer nieuws berichten: