voor alle professionals in de bouw

Zoek

Sloopwerkzaamheden Meijnerswijck Arnhem van start

Maandag 15 januari starten de sloopwerkzaamheden van de bedrijfsloodsen en enkele andere opstallen op Meijnerswijck.

Het grootste gedeelte van de voormalige Arnhemse steenfabriek gaat tegen de vlakte. Enkele bestaande gebouwen blijven behouden. Deze gebouwen maken onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Meijnerswijck. Zij refereren aan de geschiedenis van het gebied en geven straks hoofdzakelijk ruimte aan functies op het gebied van sport, kunst en cultuur.

De sloop van de loodsen en opstallen neemt enige maanden in beslag. De verwachting is dat de sloopwerkzaamheden in de loop van dit jaar zijn afgerond.

Het puin blijft grotendeels achter op het terrein en dient als grondstof onder de toekomstige wegen. Het vrijkomende staal en het materieel dat niet op locatie hergebruikt kan worden, wordt afgevoerd voor recycling.

Na de sloop van de gebouwen start het uitgraven van de nevengeul. Deze graafwerkzaamheden nemen minimaal een jaar in beslag. De grond die vrijkomt uit de nieuwe nevengeul wordt gebruikt om het bestaande bedrijventerrein op te hogen. Hierdoor ontstaat er een terp in het landschap met een natuurlijk ogend reliëf.

Meer nieuws berichten: