voor alle professionals in de bouw

Zoeken

Gemeente Nijkerk en Woningstichting Nijkerk ondertekenen overeenkomst voor bouw flexwoningen Spoorkamp 2b

Op dinsdag 19 december 2023 ondertekenden wethouder Esther Heutink-Wenderich namens de gemeente Nijkerk en directeur-bestuurder Michiel van Baarsen namens Woningstichting Nijkerk (WSN) een overeenkomst om flexwoningen in de wijk Spoorkamp te gaan bouwen. De 252 kwalitatief goede flexwoningen komen in een nieuw te bouwen buurt vlakbij het Jaap van der Krol Zwembad. Met deze ontwikkeling willen de gemeente en WSN een forse bijdrage leveren aan het verminderen van de woningnood.
 
Flexwoningen bestaan uit kant-en-klare modules die verplaatsbaar en stapelbaar zijn. Daarom kunnen deze sneller worden gebouwd dan traditionele woningen en kunnen ze ook op tijdelijke locaties staan. De gemeente Nijkerk en WSN vinden het belangrijk om samen op te trekken in het realiseren van deze woningen. ‘Met de bouw van deze woningen, die straks met voorrang worden toegewezen aan Nijkerkers en voor de helft naar jongeren gaan, kunnen we snel meer nieuwe woningen toevoegen en dus meer Nijkerkers aan een huis helpen’, geeft Michiel van Baarsen aan. Wethouder Esther Heutink-Wenderich:
‘Met deze woningen kunnen we een plek bieden aan 400 actief woningzoekenden in onze gemeente. Dit zal een enorme impact hebben op de levens van heel veel mensen.’  
 
Betaalbare huurwoningen
De flexwoningen worden sociale huurwoningen en door WSN verhuurd. Ze bieden plek voor verschillende groepen woningzoekenden zoals jongeren en starters, statushouders en andere woningzoekenden. WSN werkt samen met bouwbedrijf Barli bij het realiseren van de woningen. De gemeente en WSN nodigen de toekomstige bewoners uit om actief deel te nemen aan de ontwikkeling van de nieuwe buurt. Samen met partners, professionals en andere betrokkenen wordt er een levendige, fijne en kansrijke buurt gerealiseerd.
 
Tijdelijke bestemming wonen
Het gebied waar de flexwoningen komen is nog grotendeels een braakliggend terrein. De gemeente heeft aan dit terrein voor in ieder geval 15 jaar de bestemming ‘’wonen’’ toegekend.
 
Reacties van omwonenden en betrokkenen meegenomen
In 2022 en 2023 is tijdens inloopavonden en individuele gesprekken gesproken met omwonenden en andere geïnteresseerden. Door deze participatie zijn de wensen van omwonenden en deelnemers goed in kaart gebracht en zoveel als mogelijk verwerkt in de plannen. Zo komen er geen woningen voor arbeidsmigranten in dit project en zijn de appartementengebouwen lager geworden dan eerder bedacht.
 
Omgevingsvergunning en vervolg
De gemeente doorloopt nu alle stappen en procedures om te kunnen starten met de bouw. De omgevingsvergunning wordt naar verwachting eind december gepubliceerd. We hopen in maart 2024 met de eerste grondwerkzaamheden te beginnen. Omwonenden ontvangen hierover tijdig informatie. Als alles volgens planning verloopt, komen de eerste woningen eind 2024 beschikbaar.

Meer nieuws berichten: