voor alle professionals in de bouw

Zoeken

Doelgroepen maken bouw De Hulsen extra speciaal

Binx Smartility uit Groenlo is vlak voor de bouwvak gestart met de bouw van De Hulsen in Nijmegen. In opdracht van de gemeente Nijmegen wordt een woonzorgcomplex gerealiseerd op de locatie Nieuwe Dukenburgseweg/Tarweweg in Nijmegen. Stichting IrisZorg vangt op deze locatie mensen op die door verslavingsproblematiek dakloos zijn geworden en begeleidt hen in het omgaan met hun verslaving en werkt aan een re-integratie traject. De Hulsen biedt vanaf Q1 2025 een opvang aan 145 cliënten verdeeld over twee L-vormige gebouwen. Teamleider Tom Hagemann coördineert het project die zich uiteraard nog midden in de ruwbouwfase bevindt. Het hoogste punt zal begin februari bereikt worden.

De gemeente Nijmegen wilde graag een nieuw onderkomen realiseren voor daklozen en verslaafden uit de regio. De uitvraag viel midden in een turbulente periode in debouwsector. Tom Hagemann: “Er waren enkele collegae die ook interesse hadden getoond voor dit project, maar door de marktomstandigheden haakte men een voor een af, waardoor wij als enige partij overbleven. Het zijn met name de doelgroepen die dit project extra speciaal maken. Het is een mooi ontwerp, maar de bouw kent qua uitvoering eigenlijk weinig verrassende, complicerende factoren. Het is allemaal vrij traditioneel. Er zijn bijvoorbeeld geen moeilijke rondingen of andere “special effects”. Op de begane grond is er ruimte gecreëerd voor een U-vormige multifunctionele ruimte en ook wordt er relatief veel aandacht geschonken aan het binnenterrein met mooie terrassen en een heuse scootmobiel parking. Cliënten leven als het ware in en tussen de gebouwen.”

De specifieke doelgroepen brengen enkele speciale aandachtspunten met zich mee. Tom Hagemann: “Dan moet je denken aan de toegangs- techniek, de doorstroming en routing en beveiligingsaspecten in zijn algemeen. Omdat de bewoners zeer divers zijn moet je daar rekening mee houden en dat geldt uiteraard ook voor de medewerkers van IrisZorg. Een deel van de cliënten wordt weer ‘klaargestoomd” om zelfstandig het leven weer op te pakken. Ze leren bijvoorbeeld weer met enige regelmaat zelf te kunnen leven en koken en pakken zaken als de schoonmaak zelf ter hand. Alle bewoners hebben ook hun eigen sanitaire voorzieningen in hun appartement. Er is echter ook een categorie die aangewezen zal blijven op permanente zorg. Met het indelen van het gebouw is daar rekening mee gehouden. Dat geldt ook voor ruimtes waar gesprekken gevoerd worden of andere gemeenschappelijke activiteiten worden ontplooid. Er is sprake van veel transparantie waardoor er toezicht wordt gegarandeerd. Qua interne routing is er van uitgegaan dat het niet altijd wenselijk is dat diverse doelgroepen elkaar ontmoeten in het gebouw. Daarentegen zijn er buiten wel faciliteiten voor contacten. Het buitenterrein wordt gekenmerkt door veel groen.”

Tempo
Nadat in juli het terrein was uitgezet, startte de bouw direct na de bouwvak. Tom Hagemann: “We zijn gestart op 23 augustus, toen de bouwvergunning definitief werd, met het storten van de betonnen fundering en nu (begin november, red.) staan we op het punt de eerste verdiepingsvloer te leggen. We hopen januari, februari op hoogte te zijn. Het tempo zit er nu goed in, ondanks dat we te maken hebben met veel regen. We kunnen straks best wel snelheid maken. Alle sanitaire units worden prefab aangeleverd door Geberit. We hopen natuurlijk snel dicht te zijn straks. Dan kunnen we ook beginnen met de metalstud wanden. Momenteel lijkt de markt enigszins ten positieve veranderd. De leveringsbetrouwbaarheid is verbeterd en de wilde prijsschommelingen hebben we ook achter ons gelaten. Bij dat laatste teken ik wel aan dat er nog steeds niet sprake is van een stabiele periode. Als de olieprijzen ineens weer gaan stijgen, dan weet je het nooit. Ook letten we echt op het vakmanschap van onze onderaannemers. Je ziet nu dat er spelers in de utiliteitssector die tot voor kort alleen actief in de agrarische- of woningbouw zaten en die ineens hun markt willen verbreden. Zelf zijn we gemiddeld met twaalf mensen van Binx op de bouwplaats. Af en toe schalen we dat op met een aantal eigen installateurs of timmerlieden. Gemiddeld lopen er, inclusief bouwpartners en leveranciers zo’n veertig tot vijftig mensen dagelijks rond bij dit project. Ons engineeringsteam Binx-team bestaat uit twaalf tot veertien mensen. De engineering vergt bijvoorbeeld de nodige menskracht en energie.”

Artist impression: 2.0 Architecten

Meer nieuws berichten: