voor alle professionals in de bouw

Zoek

WAM&Van Duren realiseert nieuwbouw AQUON

Optimalisering van de werkprocessen, stimulering van de onderlinge samenwerking en een verduurzamingsslag. Met deze drie doelstellingen startte Organisatie voor wateronderzoek en advies AQUON drie jaar geleden de zoektocht naar een nieuw bedrijfspand. Het ontwerpteam, bestaande uit Vakwerk Architecten, Arcadis en Pieters Bouwtechniek gaven vorm en inhoud van het nieuwe laboratorium dat momenteel gerealiseerd wordt in Houten. Bouwen in Gelderland sprak met projectleider Centralisatie Rutger de Lege van AQUON en teamleider Nicole Groothuis van hoofdaannemer WAM&Van Duren uit Winterswijk.

Waterkwaliteit staat de laatste jaren prominent op de Haagse politieke agenda. In de discussies rond stikstof en PFAS heeft dat een structureel karakter gekregen en tijdens de Covid pandemie verzorgde het bedrijf onder de bemonstering van de RWZI’s voor het RIVM dat het aantal deeltjes in het rioolwater analyseerde. De steeds grotere vraag naar actuele cijfers, ook in het kader van de door Brussel vastgelegde Kaderrichtlijn Water, is een van de belangrijkste oorzaken om op zoek te gaan naar een nieuwe huisvesting. Rutger de Lege: “We zijn een publiekrechtelijke organisatie waarin negen waterschappen samenwerken. De eerste planvorming dateert uit 2017, maar het duurde tot 2020 toen het algemeen bestuur van AQUON, waarin de negen leden zitting hebben, besloten werd een businesscase te maken van de plannen. Naast het feit dat de vraag naar onze adviezen en rapportages sterk toenam, kwam ook de wens naar centralisatie ook steeds pregnanter in beeld. Op dit moment hebben we twee vestigingen in Tiel en Leiden plus nog twee satellietlocaties voor de bemonstering. In het locatieonderzoek stond de vraag centraal wat de beste vestigingsplaats zou zijn op basis van de woonplaatsen van onze medewerkers en de plaatsen waar de bemonstering moet plaatsvinden. Daaruit kwam in geografisch opzicht de denkbeeldige driehoek Utrecht-Dordrecht-Woerden uit de bus. Het is Houten geworden.
Als we hier eind volgend jaar operationeel zijn, moeten onze huidige bedrijfspanden leeg worden opgeleverd. We zullen in Houten met circa 150 medewerkers werken. Veertig collegae werken daarnaast in de buitendienst in de bemonstering. Bij de bouw hebben we qua vierkante meters rekening gehouden met een groeicapaciteit van rond de twintig procent. Dit, met het oog op toekomstige groei en de implementatie van nieuwe analyses. Ook is er gekozen voor een flexibele opzet, waarbij de labruimtes eenvoudig kunnen worden aangepast naar de wens van de gebruiker, zowel bouwkundig als installatietechnisch.”

Op basis van kennis en ervaring werd WAM & Van Duren geselecteerd om in te schrijven voor de realisatie. Nicole Groothuis: “Wij voelen ons thuis in deze wereld als specialist in utiliteitswerken. De gunningsfase bestond uit meerdere disciplines. Er werd gestart met een challenge ronde, waarin diverse cases werden voorgelegd. De deelnemers kregen daar een soort rapportcijfer dat werd “meegenomen” in de beoordeling waar naast de prijs ook de optimalisaties een factor was. Deze mix bij elkaar opgeteld kwam WAM & Van Duren als winnaar uit de bus. Zelf heb ik het als een voordeel ervaren dat ik eerder een laboratorium had gebouwd, want je hebt te maken met een aantal specifieke aspecten. In een laboratoriumomgeving wordt wel eens gekscherend gezegd dat je als bouwkundig
hoofdaannemer een schil bouwt om de installaties. Daar zit echter best wel een kern van waarheid in, zo ook hier in Houten. Ook hebben wij de coördinerende functie naar onzenevenaannemers WSI Techniek (W- en E- installaties) en Haitjema BV (Warmte Koude opslag).

Na het bouwrijp maken zijn we in week 20 gestart met het heiwerk. We hebben 481 palen de grond in gebracht en zijn nu druk bezig met het betoncasco dat in een snel tempo vorm krijgt. De planning voorziet in het plaatsen van de eerste ruwbouwinstallaties eind oktober. We liggen perfect op koers. Februari 2024 moet het pand wind- en waterdicht zijn. Vooralsnog zie ik, calamiteiten uitgezonderd, geen obstakels om dit te realiseren. Indien nodig zullen we tijdelijke voorzieningen treffen om het gevraagde tempo te kunnen handhaven. Het gebouw an sich is niet bovenmatig gecompliceerd, volumineus des te meer. Vakwerk Architecten heeft er iets moois en bijzonders van gemaakt. Met name het circulaire karakter van de houten gevel is fantastisch. Zeker als je de omvang bekijkt.”
Rutger de Lege: “We hebben het namelijk over een oppervlakte van ongeveer een voetbalveld. Waar haal je 42 kilometer circulair hout vandaan? De oplossing bleek in eigen huis te vinden. Een van de negen aangesloten waterschappen was bezig met het vervangen van beschoeiingen in de gekanaliseerde Hollandse IJssel. Hout dat tientallen jaren in het water heeft gestaan krijgt nu een plek op onze gevel.”

Nicole Groothuis: “Het duurzame karakter is in dit project zeer dominant aanwezig en dat maakt mij erg trots om dit te mogen bouwen. De opleveringsdatum is 2 augustus 2024 en ik ben ervan overtuigd dat we tegen die tijd blij en enthousiast kunnen terugblikken. Dan hebben we gezamenlijk weer iets moois gemaakt waarmee de organisatie weer jaren vooruit kan.” Rutger de Lege: “Ik denk dat bij ons een gevoel van trots zal overheersen. Vooral omdat we in slechts vier jaar tijd een gebouw hebben kunnen bedenken en realiseren dat perfect aansluit bij onze doelstellingen. Met een super duurzaam laboratorium kunnen we weer decennia vooruit. En dat is ook noodzakelijk als ik zie wat er allemaal op AQUON afkomt. Microplastics zullen naast PFAS, stikstof en andere actuele items haar plaats steeds meer gaan opeisen. Ook zal robotisering van een deel van de werkzaamheden veel tijd en energie vergen. Qua huisvesting zijn we daar in ieder geval op voorbereid.”

Beeld: AQUON

Meer nieuws berichten: