voor alle professionals in de bouw

Zoek

Vivare verduurzaamt voortvarend, project Doorwerth medio november afgerond

Aan de Mecklenburglaan in Doorwerth worden momenteel in opdracht van woningcorporatie Vivare 53 woningen verduurzaamt. Het project dat in maart startte zal eind november zijn afgerond. Roland de Jong, die als interim projectleider de opdracht namens Vivare begeleidt, is erg tevreden over het verloop van het project. “Ik heb zelden meegemaakt dat het zo soepel verloopt als hier in Doorwerth.”

Zoals overal in woningcorporatieland heeft Vivare de verduurzamingsopgave voortvarend ter hand genomen. In 2050 moet de gehele woningvoorraad van ruim 22500 wooneenheden verduurzaamd en gasloos zijn. Een tussenbalans in 2030 spreekt van het streven om alle woningen minimaal op een label B niveau te hebben. Roland de Jong: “Waar mogelijk combineren we groot onderhoud met verduurzaming. Qua prioritering en voorbereiding maken we definitieve planningen zo’n twee jaar voor aanvang van een project. Als eerste pakken we de woningen met een E, F of G label aan. Daar valt uiteraard ook de grootste winst te boeken. De woningen aan de Mecklenburglaan dateren van 1965 en zijn dus bijna zestig jaar oud.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het vervangen en isoleren van het dak, een upgrading van de beglazing naar een HR++ isolatie, de vervanging van de installaties naar mechanische ventilatie op basis van een CO2 gestuurd principe, voor een beter en gezonder binnenklimaat. Tegelijkertijd voeren we ook schilderwerk uit, worden houtrotreparaties meegenomen, worden de voegen van het metselwerk hersteld en wordt waar nodig asbest verwijderd. Ook vindt er spouwmuurisolatie plaats. Last but not least zullen begin 2024 zonnepanelen op het dak worden geplaatst. Tot voor kort regelde Vivare dit vooral individueel, maar tegenwoordig nemen we zonnepanelen in onze projecten direct mee. Ruim veertig mensen hebben zich hier inmiddels voor opgegeven.”

Onderhoudspartners
De woningcorporatie heeft de verduurzaming van haar woningbezit uitbesteed aan een aantal vaste relaties. Roland de Jong: “Vivare heeft gekozen voor twee vaste onderhoudspartners. Naast Hemink die dit project in Doorwerth uitvoert is dat de Nijhuis vestging in Apeldoorn. Daarnaast hebben zij een aantal vaste onderaannemers om hen heen verzameld. Soms wordt daar voor groot onderhoudswerkzaamheden een relatie van onszelf toegevoegd. In Doorwerth is dat bijvoorbeeld Kemkens Installaties die de CV-ketels vervangt. De coördinatie is echter in handen van Hemink en daar zijn we zeer content mee. Ik heb zelden een dergelijk soepel verloop meegemaakt van een project. Het bedrijf verzorgt samen met onze klantconsulent (Sandra de Leeuw) en onze kwaliteitsexpert Vastgoedprojecten (Wim Bastein) van Vivare de nodige communicatie met onze huurders en dat wordt ook hogelijk gewaardeerd. Kleine extra aanpassingen, zoals bijvoorbeeld het vervangen van een binnendeur, nemen ze ook mee, zodat er geen vertraging optreedt voor een huurder als men een wens heeft. Dat ontlast ook onze organisatie en heb je een win-win situatie.

De samenwerking ervaar ik als erg prettig. Het is echt teamwerk. Gevoelsmatig zien we elkaar veel meer als collega’s dan als opdrachtgever en uitvoerende partij. Het is mede dat gevoel dat een soepel verloop mogelijk maakt.”

Meer nieuws berichten: