voor alle professionals in de bouw

Zoek

Duurzaam Dulon College volgend jaar klaar voor de toekomst

Over krap een jaar zal het vernieuwde en uitgebreide Dulon College een plaats bieden aan 2900 tot 3000 MBO studenten en ongeveer 300 medewerkers. Op dit moment vertoeven de nieuwe bewoners in de tijdelijke huisvesting die zo’n 350 units omvat en een deel van de oudbouw. Het unit deel is speciaal gecreëerd voor het overbruggen van de realisatieperiode. “En die verloopt best wel voorspoedig, zeker gezien de hobbels waarmee we in het begin van het proces werden geconfronteerd”, vertelt adviseur Facilitair & Huisvesting Erik van Schaik die namens opdrachtgever Christelijke Onderwijs Groep, waaronder het Dulon College ressorteert, het project begeleidt.

Erik van Schaik: “We lopen zelfs enigszins voor op het schema. Wat dat betreft mogen we beslist niet klagen. De start verliep nogal stroef. Dat kwam deels door de aanwezigheid van vleermuizen die een stop opleverde van enkele maanden, maar ook omdat we door een samenloop van omstandigheden organisatorische uitdagingen kregen in de interne bemensing op het project. Ook de nutsvoorzieningen voor de tijdelijke huisvesting leverden de nodige hoofdbrekens op zodat we besloten de tijdelijke huisvesting in een betrekkelijk korte tijd te improviseren op eigen terrein. Dat dit gelukt is, is te danken aan de coöperatieve instelling van onze bouwpartners. We hebben het nu, zoals gezegd, georganiseerd door het plaatsen van units gekoppeld aan de oudbouw. Zo hebben we de nutsproblemen weten te ondervangen.”

De eerste gedachten van COG gingen uit van een complete sloop van de oude gebouwen. Die waren echter relatief jong. “Nog geen dertig jaar oud”, vertelt Erik van Schaik. “Ik ben niet bij de besluitvorming en planvorming aanwezig geweest, maar het bleek wel duidelijk dat het Dulon College oude stijl niet langer beantwoordde aan de moderne eisen des tijds. Dat geldt zeker voor de klimaattechniek. We moeten als onderwijsinstelling voldoen aan de frissescholen regelgeving en dat bleek in de oude context bijna onmogelijk. De verwachting was dat er onvoldoende ruimte zou

zijn boven de plafonds voor nieuwe klimaat kanalen. Nader onderzoek leverde echter op dat we klimaatkanalen alsnog konden integreren in het nieuwe gebouw op basis van het bestaande betonskelet. Alles is in 3D gezet en zodoende is daarvoor gekozen. Een ander punt was dat het oude gebouw nogal donker was. In de huidige opvattingen kan dat niet meer. Transparantie, (dag)licht en toegankelijkheid zijn tegenwoordig de aspecten die zwaar tellen. En wat te denken van ventilatie? Wat dat betreft heeft Covid het denken in gang gezet en als katalysator gediend. Heeft het toch nog iets goeds gebracht. Ook het onderwijs verandert, en wij kunnen nu mee veranderen. Sommige opleidingen hebben er baat bij zoveel mogelijk in het zicht te werken en dat kan nu. We hebben straks de beschikking over leertuinen en project ruimten. Leeromgevingen om goed te kunnen samenwerken, maar ook rustiger plekken voor echte kennisoverdracht. Leerlingen kunnen straks zelf kiezen “in the picture” te zijn of niet. Die keus geldt ook voor de meer kwetsbare leerlingen waar we ook maatwerk aan willen leveren.”

Naast een esthetische metamorfose en een zeer forse klimaattechnische verbetering brengt de vernieuwbouw, die een investering vergt van ongeveer vijftig miljoen euro, nog een belangrijk winstpunt met zich mee. Erik van Schaik: ”We kunnen in ons nieuwe gebouw alle opleidingen van Dulon centraliseren. Die zijn nu nog op diverse locaties in Ede ondergebracht. Anderzijds heeft de COG gekozen om de bedrijfsvoering niet langer te centraliseren in het Dulon College. Wij zaten daar op de derde etage. Die derde etage werd zelfs een begrip, en dan in de zin van “ivoren toren”. Het nieuwe stichtingsbestuur wilde dat veranderen. De bedrijfsvoering is nu meer verdeeld (flexibel werkend) over de diverse aangesloten scholen, om meer rechtstreeks contact te hebben met waar het echt over gaat: het onderwijs. Ook hier heeft corona geholpen. Het leerde ons dat we met de bedrijfsvoering heel goed in staat zijn flexibel te kunnen werken.”

Samenwerking
Erik van Schaik is zeer positief over de samenwerking met de bouwpartners, zoals Rots Bouw, ITN, en adviseur Deerns. “We hadden al die hobbels tijdens de rit niet kunnen ondervangen zonder de onvoorwaardelijke steun en open opstelling van onze bouwpartners. Als je nieuwbouw pleegt in de onderwijssector is het niet ongebruikelijk dat vanuit het onderwijsveld nog tussentijdse aanpassingen worden gevraagd. Dulon is hierop
geen uitzondering. Ik kan niet anders zeggen dat er te allen tijde een luisterend oor was
voor onze wensen en dat ik op geen enkel moment het idee heb dat er gebruik van gemaakt wordt in financiële zin. Integendeel, regelmatig komt men met suggesties die besparend werken. Ik waardeer deze opstelling zeer. Het zorgt daarnaast voor een constructieve en plezierige samenwerking.”

Foto: Rots Bouw

Meer nieuws berichten: