voor alle professionals in de bouw

Zoeken

Zegers Bouw levert hoogste gebouw in haar historie op

Kort geleden leverde Zegers Bouw een 76 appartementen tellend gebouw op aan de Rijnstraat in ’s Hertogenbosch. Het project kwam tot stand in samenwerking met woningcorporatie Mooiland en ontwikkelaar ALTA-SV. “Een mooi uitdagend project, al was het alleen maar omdat dit het hoogste gebouw is wat we ooit hebben gerealiseerd’, vertelt projectleider Ronald van Bruchem. Hij blikt tevreden terug op de bouw die vlak voor de bouwvak volgens planning werd afgerond.

Het appartementengebouw is gerealiseerd op basis van het design and build model. Ronald van Bruchem: “Pal naast het net opgeleverde gebouw hebben we ook een minder omvangrijk gebouw gerealiseerd. Dat betrof een transitieproject met zes bouwlagen. We zijn daar in 2020 begonnen met het inpandig slopen en dat gebouw hebben we in 2021 opgeleverd. We hebben het wel als twee aparte projecten aangevlogen.

Begin 2022 zijn we gestart met de bouw nadat we een bestaand kantoorgebouw hebben gesloopt. Omdat de Rijnstraat echt pal aan het riviertje de Aa is gesitueerd was een andere fundering vereist dan normaal het geval is. In dit project waren zware in de grond verdringende funderingspalen benodigd, waarvan diverse palen in schoorpositie zijn gerealiseerd. Het appartementengebouw heeft op de begane grond een ruime fietsenstalling met daarboven elf vrijwel identieke bouwlagen. Alleen de eerste verdieping is enigszins afwijkend als gevolg van een terugliggende gevel. De basis van het gebouw bestaat uit een betonskelet die we met een bouwlaag per week hebben opgebouwd. Met de gevel en stelkozijnen zijn we dus in drie maanden tijd op hoogte gekomen. Dit hadden we vooraf ook zo ingepland maar omdat we nog nooit zo hoog gebouwd hebben is het toch mooi te constateren dat alles zo verloopt als je van tevoren uitgedacht hebt en met je leveranciers en onderaannemers had vastgelegd. Het werken op veertig meter hoogte kent zo zijn eigen factoren. Denk alleen maar aan wind en regen. Naar beneden toe hebben we hetzelfde stramien gehanteerd. De installatie van de bouw- en persoonsliften liepen eveneens parallel aan het bouwtempo zodat de bouwstroom ook nooit vertragingen kende. Elke week dus een bouwlaag. Op een enkele uitzondering na is dit zonder enige stagnatie uitgevoerd. Al met al was voor mij de planning een tijdrovender kwestie dan het bouwkundige deel. De engineering was door onszelf in het kader van design and build uitgevoerd. Het gebouw had derhalve geen enkele verrassing.

We hebben het in nauwe samenwerking met de architect tot in detail voorbereid. Een voorbeeld hiervan zijn de balkondeuren. Omdat het een luchtdicht is op basis van BENG NTA 8800 hebben we naar buiten openslaande balkondeuren, waardoor ook de sponningen aan de buitenkant zitten. Er is gekozen voor naar binnen draaiende ramen om zelf de glasbewassing te kunnen uitvoeren.”

Prijsstijgingen
Het appartementengebouw realiseren geschiedde in een dynamische inkoopmarkt met de daaraan gekoppelde bovenmodale prijsstijgingen. Ronald van Bruchem: “Een deel van de prijsstijgingen konden we tackelen in de voorbereidingsfase. Dat compenseerde de exorbitante prijsstijgingen uiteraard niet geheel. Zo hebben we het idee van de toepassing van steenstrips al in een vroegtijdig stadium laten varen en gekozen voor traditioneel metselwerk. We hebben intensief overleg gevoerd met leveranciers en onderaannemers. Dat zijn vrijwel allemaal vaste bouwpartners van ons. Centraal in die gesprekken stond dat je elkaar in goede én minder goede tijden moet steunen. Een werk stilleggen is voor ons de allerlaatste optie. Ook eindgebruiker woningcorporatie Mooiland bleek mee te willen denken.

Op deze wijze hebben we het project in een goede samenwerking toch op een fraaie wijze kunnen afronden, tot tevredenheid van alle betrokken partijen. Met veel partijen is de afgelopen jaren intensief samengewerkt, zoals Mooiland, de gemeente ’s-Hertogenbosch, Provincie Noord Brabant en het Waterschap. Daar ben ik best wel trots op. Trots op het eindresultaat en het proces.”

Foto: Zegers bouw en Loko architecten

Meer nieuws berichten: