voor alle professionals in de bouw

Zoeken

‘Krimp in de bouw brengt verduurzaming van de sector in het gedrang’

 
Recent uitte Bouwend Nederland haar zorgen over ‘wrange krimp’ van de bouwsector op BNR Nieuwsradio. Sector specialist Building & Construction, ING Jan van der Doelen haakte op deze opmerking in. Conclusie: ondanks alles is verslappen van de aandacht geen optie.
 

Dit jaar groeit de bouwsector nog licht (0,5 procent) maar volgend jaar zal sprake zijn van krimp (-2,5 procent), de grootste in de bouw sinds 2013. De verwachtte krimp kan leiden tot focus op afschalen en minder om de eigen CO2-uitstoot te gaan reduceren.
 
De bouw van nieuwe woningen staat onder druk door de hogere rente, dalende huizenprijzen en een tekort aan bouwgrond. In 2022 en begin 2023 bood de toenemende vraag naar energiebesparende maatregelen tegenwicht. De vraag hiernaar blijft hoog, maar door de gedaalde energieprijzen is de hausse wel over. Volgend jaar zal de sector dan ook een krimp tegemoet gaan zien.
 
Bouwbedrijven hebben tijdens de financiële crisis (2008-2013) geleerd om in een periode van krimp af te schalen. Bij minder opbrengsten hoort immers een lager kostenpatroon. Het afschalen van capaciteit is intensief en kost tijd, aandacht en geld. Hierdoor kan de aandacht voor de strategische doelen verslappen. Een van de belangrijkste strategische doelen is de transitie naar een duurzaam ondernemingsmodel inclusief het reduceren van de (eigen) CO2 uitstoot. In 2030 moet die al 60 procent lager zijn dan de uitstoot in 1990.
 
Daar waar het de bouwmaterialen- en houtindustrie wel lukt om de uitstoot fors te verminderen is dat bij de uitvoerende bouw nog niet het geval. Ten opzichte van 2005 daalt de uitstoot licht maar ten opzichte van 1990 is deze zelfs gestegen. Dit heeft te maken met de forse groei van de sector vanaf 2014. Toch zal ook de CO2 uitstoot op bouwplaats en van het bouwvervoer verder gereduceerd moeten worden.
 
Ondanks de uitdagende jaren die de sector te wachten staan is verslappen van de aandacht voor reductie van CO2 uitstoot een no-go. Er komt nog veel duurzaamheidswetgeving op ondernemers af om dit ook af te dwingen. Een voorbeeld hiervan is de CSRD-wetgeving vanuit Europa. Een al veel gebruikte aanpak is het (laten) vaststellen van de huidige uitstoot om vervolgens te gaan werken aan een plan hoe die uitstoot te verminderen richting 2030 en 2050.

Meer nieuws berichten: