voor alle professionals in de bouw

Zoek

Parkschool en Ibn-i Sina school, twee identiteiten onder één dak

Er heerst rust in het nieuwe schoolgebouw aan de Kinderkamp in de Arnhemse wijk Presikhaaf als projectleider Bob Damen van Kuijpers Bouw Heteren begin juli de deur opent voor redacteur Gerard van Leeuwen en fotograaf Gerard Burgers. Niet verwonderlijk, aangezien de Heterense bouwer, die werk biedt aan twintig mensen eigen personeel, het nieuwe gezamenlijke onderkomen van De Parkschool en de Ibn-i Sina school anderhalve week daarvoor overdroeg aan opdrachtgever Hevo en de eindgebruikers, de beide schoolbesturen.

Hier en daar staat er reeds meubilair. Aan de zijde van de islamitische school zijn er zelfs al hele lokalen ingericht. Als de vakantie in de loop van augustus beëindigd is zullen naar schatting een kleine
zeshonderd basisschool leerlingen hun intrek nemen in het moderne schoolgebouw. Ook is gestart met de sloop waarna begin oktober het infra partnerbedrijf de directe omgeving groen en speels zal invullen. Naast Bob Damen is ook directeur Jan Kuijpers bij het gesprek aanwezig.
Het is bepaald niet de eerste school die Kuijpers Bouw Heteren bouwt. Jan Kuijpers: “Toen we in 2008 geconfronteerd werden met zowel een financiële- als bouwcrisis hebben we besloten ons puur te richten op de utiliteitssector. Een move waar we tot op de dag van vandaag blij mee zijn. Zeker gezien de meest recente ontwikkelingen op woningbouwgebied. Ons werkterrein bestaat uit scholen, overheidsgebouwen, bedrijfsgebouwen, waaronder garages, en zorginstellingen. We werken in hoofdzaak in de regio Arnhem, Nijmegen maar zijn ook regelmatig te vinden in de Alblasserwaard. Dat laatste is de laatste jaren zo gegroeid. We hebben daar een goede reputatie op gebouwd en van het een komt het ander.

De opdracht om deze brede school te bouwen komt van Hevo Advies en bouwmanagement. Na een EMVI-voorselectie resteerden er nog vijf partijen en volgde een aanbesteding op prijs waarbij wij als laagste inschrijver de gunning ontvingen. Onderdeel van de aanbesteding was ook dat we een visie op de planning moesten geven. Wij vonden het voorstel redelijk én haalbaar en zagen dat er zelfs nog tijdwinst te behalen was. De opdracht besloeg sec het bouwkundige deel. Het elektrotechnische en werktuigbouwkundige deel zijn apart aanbesteed en deze partijen waren voor ons nieuwe bouwpartners en hadden de status van nevenaannemers.

Onze bedrijfsfilosofie is dat men ook letterlijk naast ons staat. In deze overlegsituaties met nevenaannemers zijn we niet leading. Naar gelang de situatie kunnen de accenten wekelijks wijzigen. Zie het als een driehoek tussen W (Werktuigbouwkundig), E (Elektrotechniek) en B (Bouwkundig) waarbij je met zijn allen werkt aan eenzelfde resultaat op basis van een gemeenschappelijk en gelijkwaardige status. Bij ons bedrijf staat het proces op één met daaraan gekoppeld de techniek en niet andersom. Zo werken we ook samen met onze onderaannemers en leveranciers. We hebben de laatste jaren een vaste groep van partners om ons heen verzameld. We kennen elkaars bedrijfscultuur en dat levert een duidelijke meerwaarde op waar ook onze opdrachtgevers de vruchten van plukken. Die transparante houding geldt zowel voor de voorbereidingsfase als de uitvoeringsfase van projecten.”

Bob Damen: “Dat manifesteerde zich hier in dit project ook duidelijk. We hebben goed samen gewerkt met beide installateurs, Gabriëls Elektro uit Veghel en Willems Uden Technische Installaties uit Uden. We kennen Hevo als een opdrachtgever die strakke lijnen uitzet en die ook zodanig bewaakt. Zo staan wij ook altijd in de wedstrijd. We willen zoveel mogelijk hobbels die in de uitvoering kunnen ontstaan bij voorbaat in een vroeg stadium elimineren. Dat werkt niet alleen gemakkelijker, maar ook de kwaliteit stijgt. Daarnaast is het ook financieel aantrekkelijk. Het blijkt dat onverwachte meerkosten tot een minimum beperkt worden en dat er bij de overdacht weinig tot geen opleverpunten zijn. We hadden voorafgaand aan dit project intern gesteld dat het aantal punten onder de tien moest blijven en dat is geslaagd. Volgens mij waren er vijf kleine aandachtspunten die inmiddels opgelost zijn.

Vlot verloop
Jan Kuijpers en Bob Damen zijn tevreden over het verloop van de realisatie. “De ruwbouw verliep redelijk vlot, zonder noemenswaardige problemen. We hebben veel planningstechnische zaken in de voorbereiding strak geregisseerd. Dat was beslist geen overbodige luxe want de markt was erg turbulent in het voorjaar van 2022. In dit kader is het zeker vermeldenswaard dat CBB als bouwmanagementbureau een prima coördinerende rol heeft vervuld. Aandachtspunt in technische zin was de STO-gevel met zowel steenstrips als stucwerk op een geïsoleerde “drager” van beplating. Die hadden we nog niet vaak toegepast in deze vorm. Hiervoor hebben we specifiek detailleringsadvies ingewonnen om eventuele problemen voor te zijn. Dat heeft goed uitgepakt. Het enige spannende element waren de Nutsvoorzieningen. Dit traject verliep minder voorspoedig dan gehoopt, maar heeft uiteindelijk niet tot echte stagnatie geleid.” Jan Kuijpers: “De inkoop van materialen had wél de nodige voeten in de aarde. We wonnen de aanbesteding twee weken voor de oorlog in Oekraïne uitbrak. Wat daarna gebeurde met de prijzen mag als bekend worden beschouwd. Met Hevo zijn we in de vorm van een gedeeld risico uit deze onverwachte materie gekomen,maar het mag duidelijk zijn dat alle partijen water bij de wijn moesten doen. Qua ontwerp was het gebouw niet extreem uitdagend. Gasloos en duurzaam zijn inmiddels de standaardnorm. Er zijn geen pv-panelen geplaatst. Ik heb begrepen dat daar nog over wordt nagedacht. Er wordt energie gewonnen uit een warmtepomp met bronnen. Het gebouw is wel ruim geïsoleerd en luchtdicht en voldoet uiteraard ruimschoots aan de geldende normen.

Omdat je te maken hebt met twee eindgebruikers met een geheel eigen identiteit zie je dat ook terug in kleurstellingen en motieven zowel extern aan de gevel als op de wanden en vloeren in het interieur. Bij de Ibn-i Sina zie je vormen die gebaseerd zijn op de religie en het deel van De Parkschool heeft natuuraccenten. Ook kent de éne school een gebedsruimte en de ander niet. Er zijn wissellokalen om flexibiliteit te kunnen bieden, bijvoorbeeld bij een wisselend leerlingenaantal. Ik denk dat je samenvattend mag spreken van een mooi doelmatig en functioneel schoolgebouw zonder dat het “over de top” is.

Kortom: passend bij het huidige sentiment.”

Foto’s: Gerard Burgers Fotografie

Meer nieuws berichten: