voor alle professionals in de bouw

Zoek

BINX Smartility rondt laatste fase nieuwbouw Stedelijk College Eindhoven af

Medio juli rondde BINX Smartility de derde en laatste fase af van de realisatie van het Stedelijk College in Eindhoven. Inclusief de voorbereidingsfase van een jaar is de Groenlose geïntegreerde bouwer en installateur ruim vier jaar actief geweest met deze opdracht. Teamleider Rik van Laar maakte daar drie jaar van mee. Dat betekent dat het project te maken kreeg met eerst de Covid pandemie en later de turbulentie in de markt naar aanleiding van de inval van Rusland in Oekraïne. Ondanks alles blikt Van Laar meer dan tevreden terug. “Wat mij betreft was er ook nog een vierde fase geweest.”

Ruim een jaar geleden besteedde Bouwen in Gelderland aandacht aan de oplevering van de tweede fase. De planning voorzag in de opstart van fase drie, direct na de vakantie. Dat bleek achteraf iets te optimistisch ingeschat. Rik van Laar: “Dat was inderdaad het plan, maar er ontstonden wat hobbels in de verlening van de bouwvergunning. Na de nodige communicatie tussen de betrokken partijen, konden we medio oktober beginnen met de schroefpalen. Fase drie is in feite een uitbreiding van ruim 1100 vierkante meter bruto. We wisten dat de sporthal in mei gereserveerd was voor de examens. Dat betekende dat er een behoorlijke tijdsdruk ontstond. We hebben daardoor iets later opgeleverd dan gepland maar wel binnen de gestelde marges. Bovendien hebben we er alles aan gedaan om de overlast tot het absolute minimum te beperken. Ik ben blij dat we nu kunnen constateren dat we hier met alle betrokken partijen goed in geslaagd zijn. Er is geen enkele klacht binnen gekomen. En dat verdient een pluim voor alle betrokkenen.”

Apart aanbesteed
BINX maakte grotendeels gebruik van de diensten van bouwpartners die ook in de eerste twee fases van de partij waren. Dat lukte echter niet over de volle breedte. Rik van Laar: “Dat had ook te maken met de beschikbaarheid van bedrijven en de ontstane situatie op de markt. We hebben bijvoorbeeld zelf onder eigen regie de engineering van het betoncasco uitgevoerd en ook een andere afbouwer ingeschakeld. CNC Totaalafbouw had in de sporthal de natte afbouw verzorgd maar in deze derde fase ook de MS-wanden en de systeemplafonds. Ook is er een andere partij die de kozijnen heeft geleverd en geplaatst.
De inkoop vond plaats in een zeer onzekere markt. De prijzen fluctueerden enorm. Toen we de contracten tekenden waren er al opwaartse prijsbewegingen aan de orde. Omdat zowel de opdrachtgever als ons bedrijf moeilijkheden voorzagen, hebben we de risico’s gezamenlijk genomen en een maximale bandbreedte afgesproken. Deze werd desondanks overschreden.
Geen wonder als je beseft dat alles prijstechnisch de bocht uitvloog. Of het nu hout was of beton, schakelkasten, stroomkabels of luchtkanalen. Alles is in volledige transparantie met de opdrachtgever besproken en is alles naar tevredenheid verlopen. Als ik een rapportcijfer zou moeten geven voor het gehele proces, dan kom ik tot een acht en een half. Ik ben van mening dat we terug kunnen kijken op een goede samenwerking, waarbij we zeer content mogen zijn dat we een zorgvuldige en gedetailleerde voorbereiding hebben gekend die veel mogelijke obstakels heeft voorkomen. We hebben de kans gekregen er echt iets moois van te maken. Voor BINX is dit een mooie referentie. Ja, ik kijk met een goede gevoel terug.”

Foto: BINX Smartility

Meer nieuws berichten: