voor alle professionals in de bouw

Zoek

Ontmoeting staat centraal in Het Voorthuis

In de loop van het najaar zal in Voorthuizen Het Voorthuis worden opgeleverd. Het betreft een samenwerking tussen Woningstichting Barneveld, zorgorganisatie Neboplus en Kindercentrum Bzzzonder. Aan de Goudkamp, een prachtige locatie aan de rand van het dorp komen verschillende vormen van leven, wonen en zorg samen.

De redactie van Bouwen in Gelderland “ging ter plaatse” en sprak met architect Gerrit van Asselt van Slaa + van Asselt architecten BNA uit Nunspeet, projectverantwoordelijke Jan Boers van Woningstichting Barneveld en projectleider Jan van de Pavert van bouwkundig hoofdaannemer Schoonderbeek uit Amersfoort. Conclusie: een zeer geslaagd sociaal project waarin ontmoeten centraal staat in een fraaie en degelijke uitvoering.

De planvorming ontstond een kleine vijf jaar geleden. Jan Boers: “Het allereerste plan voorzag een nog iets bredere opzet van zorgaanbieders, waarbij de begane grond nog meer benut zou worden voor de diensten van eerstelijnszorg. Door voor hun moverende redenen en het feit dat we geconfronteerd werden met de coronapandemie haakten een huisartsenpraktijk en een fysiotherapeut af. We zijn toen om tafel gegaan en hebben de begane grond iets “ingedikt” en de vrijkomende vierkante meters hebben we benut voor tien extra wooneenheden. Al met al een iets minder breed perspectief maar met behoud van het idee om iets wijkgerichts te realiseren. Jong en oud komen namelijk echt samen in dit gebouw. Ontmoeten staat centraal.”

Gerrit van Asselt: “De combinatie bestaat uit tien, reguliere appartementen, 34 aanleunwoningen, en 24 tweekamerappartementen plus de kinderopvang van Bzzzonder. Ook is er een ontmoetingscentrum dementie in het gebouw opgenomen. Als architect vraag ik in al mijn projecten af : “hoe zou ik het willen hebben als ik hier zelf zou wonen.” In de voorstudie hebben wij samen met Woningstichting Barneveld en Neboplus verschillende woonvormen bekeken voor mensen met geheugenproblematiek. We hebben daar bruikbare ideeën opgedaan, maar ook gezien hoe ik het absoluut niet zou willen. Regelmatig heb ik Neboplus de vraag voorgelegd “wat moet het pand voor jullie doen?” Die vraag werd steeds concreter beantwoord en daarmee zijn wij aan de slag gegaan en de ontmoetingsformule handen en voeten gegeven. Transparantie, ruimte en toelating van daglicht hebben daarin een belangrijke rol gespeeld. Daarnaast zijn de laatste snufjes qua domotica voor deze specifieke doelgroep toegepast en kan maatwerk worden aangeboden qua leefruimte, de zogenaamde leefcirkels. Uiteraard hebben we daarin nauw samengewerkt met Woningstischting Barneveld, Neboplus en de installatie-adviseur/installateur ITN, die als nevenaanemer optreedt.”

Jan van de Pavert vertelt dat de opdracht niet via een aanbesteding tot stand kwam. “Inderdaad, dit werk is niet van de markt afgehaald maar één op één tot stand gekomen. Reden hiervoor is dat we initiatiefnemer van de nieuwbouwwijk Holzenbosch waren en een bouwclaim hadden op deze locatie. Van de ruim driehonderd woningen heeft Schoonderbeek een derde deel gerealiseerd. We zijn bijna klaar hier. We zijn nog met twee blokken bezig. Het Voorthuis wordt het sluitstuk. Na een grondige, zorgvuldige en gedetailleerde voorbereiding en engineering konden we november 2021 starten met de bouw. Vlak voor de gekte op de markt zich manifesteerde, al liepen toen de energieprijzen ook al enigszins op. Alhoewel we het leeuwendeel al ingekocht hadden hebben we toch nog zijdelings te maken gehad met de oplopende prijzen en de beschikbaarheid van materialen, maar het heeft niet tot een grote stagnatie geleid. Er waren geen excessen. De installatiewereld heeft er meer last van. Neem alleen al de vraag naar warmtepompen. We leveren vanwege de vertraagde aanleg van nutsvoorzieningen iets later op dan gepland, maar we communiceren helder en eerlijk met zowel de opdrachtgevers als de andere bouwpartners.”

In Het Voorthuis komen ouderen te wonen, via een huurwoning van Woningstichting Barneveld. Jan Boers: ”Het zijn aanleunwoningen die bijzonder geschikt zijn voor echtparen om er samen te blijven wonen. Ook als er zorg over ondersteuning nodig is. Als één van beide partners met dementie te maken krijgt, komt Neboplus in beeld. Mensen met dementie kunnen in de zorgafdeling veilig verblijven rondom gezellige huiskamers met grote balkons. In het Ontmoetingscentrum is een combinatie van dagopvang met begeleiding en ondersteuning van mantelzorgers. De kinderopvang zit ernaast. Al met al vormen de verschillende doelgroepen een levendige locatie. Een locatie ook die wijkgericht is. Het is duidelijk dat er een groeiende behoefte is aan deze mixvormen van wonen, zorg en ondersteunende of aanvullende voorzieningen. Er zijn geen concrete plannen om elders in de gemeente om deze formule als het ware te kopiëren, maar we volgen de maatschappelijke ontwikkelingen op dit vlak uiteraard nauwgezet.”

Degelijk
Het gebouw straalt degelijkheid en transparantie uit, vindt ook Jan van de Pavert. “Het Voorthuis is in hoofdlijnen traditioneel gebouwd. Meest opvallend is toch de gevel. De spekbanden en betonbanden geven het een duidelijke extra dimensie. De ruwbouw verliep eigenlijk zo goed als vlekkeloos. We hebben hier en daar in overleg wat “constructieve geintjes” uitgehaald om alles soepel te laten verlopen. Echt grote hobbels hebben we niet gekend en ook waren er slechts sporadisch enkele tussentijdse aanpassingen. Maar dan heb je het echt over details. De enige echte tegenvaller, als je daar van mag spreken, was de aansluiting op de nuts. Een pijnpunt wat je tegenwoordig helaas, door de capaciteitsproblemen daar, in veel bouwprojecten tegen komt. Om de voortgang te bewaken hebben we wel eens wat prioriteiten aangepast. Maar, zoals ik al zei, in alle transparantie.
Bij Schoonderbeek hechten wij veel waarde aan een eerlijke en open communicatie.” Jan Boers en Gerrit van Asselt beamen dit. “Als we straks terug kunnen blikken, zal dat overheersen. Een goede samenwerking op basis van vertrouwen en begrip voor elkaars situatie.”

Meer nieuws berichten: