voor alle professionals in de bouw

Zoeken

Bijna 80 sociale huurwoningen Barneveldse Oude Bloemenbuurt van label C/G naar A/A++

Bijna tachtig sociale huurwoningen van Woningstichting Barneveld in de Oude Bloemenbuurt in Barneveld, worden komend jaar verduurzaamd van label C/G naar A/A++. Het projectmatig verduurzamen van deze woningen is onderdeel van de verduurzamingsopgave van de woningstichting op weg naar tachtig procent label A in 2030. Samen met bewoners, wethouder Jolanda de Heer van gemeente Barneveld en samenwerkingspartner Van Wijnen stond Woningstichting Barneveld medio juli stil bij wat komen gaat. Marieta Peek, directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld heette het gezelschap welkom: ‘We zijn gestart. Gestart met de verduurzaming van de eerste van in totaal bijna tachtig woningen. De woningen worden energiezuiniger, comfortabeler en energielasten worden lager voor bewoners. In het voorjaar van 2024 hopen we, als alles volgens planning verloopt, klaar te zijn. Ook pakken we waar nodig onderhoudswerkzaamheden mee. Zo slaan we twee vliegen in één klap.’

Bewonersbegeleiding in de buurt
De woningstichting is zich bewust van de impact van een dergelijk traject op bewoners. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden, zijn onze bewonersbegeleiders aanwezig in de buurt en bieden de gewenste hulp en ondersteuning. Zij werken binnen dit project samen met Van Wijnen uit Harderwijk. Een ervaren partij die zowel naast hun kennis en ervaring op technisch gebied bij verduurzaming, ook op sociaal en communicatief vlak sterk is. ‘In verbinding blijven met bewoners gedurende het traject is onmisbaar voor een succesvol eindresultaat. We doen het samen,’ aldus Marieta. Samen groeien we verder. De woningstichting wil snel en veel woningen verduurzamen. Hoewel de organisatie in de startblokken staat en de samenwerking goed zit, wil dat helaas niet altijd zeggen dat het ook sneller kan.

Het tempo van de uitvoering is onderhevig aan de weerbarstigheid van deze tijd. Zo bleken er bijvoorbeeld bij dit project, ondanks het zorgvuldig doorlopen van de flora- en faunaprocedures, toch nog huismussen zich genesteld te hebben onder enkele daken. Dat vroeg om creativiteit in onze planning. Met grote dank aan Van Wijnen en flexibiliteit van bewoners, konden we schuiven in werkzaamheden. Hierdoor is het gelukt om toch voor de zomer te starten, zoals we oorspronkelijk van plan waren.’ Werkzaamheden aan het dak en de gevel van de eerste woningen worden nu na het broedseizoen in september uitgevoerd.’ Tachtig procent van de woningen label A in 2030 In 2050 moeten alle woningen CO2 neutraal zijn. Het aandeel woningen met een label A wil de woningstichting in 2030 op tachtig procent hebben. Zij ligt op koers met op dit moment bijna 94 procent groene labels (A, B en C) en nog slechts 2,5 procent lage labels (E, F en G). Vorig jaar rondde de woningstichting het verduurzamingsproject van 127 woningen in De Wheem in Voorthuizen af. Ook levert de nieuwbouw een belangrijke bijdrage aan de verduurzamingsopgave.

Meer nieuws berichten: