voor alle professionals in de bouw

Zoeken

Woningstichting Barneveld en Van de Kolk onderzoeken samenwerking bij bouw nieuwe woningen in Garderen

Woningstichting Barneveld en Van de Kolk Bouw gaan onderzoeken of zij samen nieuwe woningen kunnen ontwikkelen aan de Doctor H.C. Bosstraat en de Koningsweg in Garderen. Vandaag tekenden zij daarvoor een intentieovereenkomst. 

In overleg met gemeente Barneveld gaan zij in kaart brengen hoeveel en welke typen woningen er gebouwd kunnen worden op de locaties waar nu nog de Prins Bernhardschool, 20 huurwoningen van de woningstichting en een voormalig bedrijfspand van Van de Kolk staan. Bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden worden daarbij betrokken. Dit resulteert uiteindelijk in een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp.

Samenwerking ligt voor de hand
Een samenwerking tussen Woningstichting Barneveld en Van de Kolk bij de bouw van woningen in Garderen ligt voor de hand. Beide partijen hebben locaties in Garderen die aan elkaar grenzen en die zij willen herontwikkelen. In januari van dit jaar maakte Woningstichting Barneveld bekend dat zij het voornemen heeft om twintig huurwoningen aan de Doctor H.C. Bosstraat in Garderen te slopen om er veel meer nieuwe huurwoningen terug te bouwen. Van de Kolk heeft aan de Koningsweg een voormalig bedrijfspand. Dit ligt midden tussen woningen en bedrijven in. Het bouwbedrijf wil op deze plek woningen bouwen.

Samenwerking biedt kansen voor gevarieerde wijk
Groot voordeel van de samenwerking is dat dit mogelijkheden biedt voor een gevarieerde wijk. De woningstichting wil verschillende typen sociale huurwoningen terugbouwen en ook ruim meer dan de twintig die worden gesloopt. Het stuk grond dat de woningstichting in bezit heeft, biedt daarvoor voldoende ruimte. In samenwerking met Van de Kolk kunnen deze nieuwe huurwoningen gebouwd worden in een mix met bijvoorbeeld koopwoningen en vrije sector huurwoningen. Voorlopig stedenbouwkundig ontwerp Hoeveel woningen gebouwd kunnen worden, welke typen woningen gewenst zijn en hoe de mix eruit kan zien, moet de komende maanden duidelijk worden. Dan brengen de woningstichting en Van de Kolk dit, in overleg met de gemeente, in kaart. De bewoners van de huurwoningen, omwonenden en andere belanghebbenden worden daarbij betrokken. Bij een positieve uitkomst ligt er uiteindelijk een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp en sluiten Woningstichting Barneveld en Van de Kolk een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van de woningen.

Eerste woningen worden vanaf 2026 gebouwd Voordat er gebouwd kan worden moet er nog veel gebeuren. Natuurlijk moeten bestaande huurwoningen en gebouwen worden gesloopt, voordat er iets nieuws kan worden gebouwd. Voor de huurders van de 20 huurwoningen aan de Doctor H.C. Bosstraat moet eerst vervangende woonruimte worden gevonden. Voor de Prins Bernhardschool moet nieuwe huisvesting worden gebouwd. 

Op de foto: Robert Hoekstra namen van de Kolk Bouw en Marieta Peek-Marlet namen Woningstichting Barneveld ondertekenen de samenwerking.

Meer nieuws berichten: