voor alle professionals in de bouw

Zoeken

WBC levert Kindcentrum Vredenburg Arnhem nog voor vakantie op

In week 25, nog ruim voor de vakantieperiode begint, levert WBC Bouw uit Winterswijk Kindcentrum Vredenburg aan de Slochterenweg in Arnhem op. Een duurzaam gebouw waar ook aandacht was voor circulariteit. Projectleider Remco Papen licht toe.

Het project verscheen een kleine drie jaar geleden voor het eerst op de radar van WBC. Remco Papen: “Op basis van een schetsontwerp hebben we een indicatie afgegeven over bouwplaats kosten, uurlonen en opslagoffertes. Samen met onze directeur Jelle Hegeman hebben we een presentatie gehouden voor de opdrachtgever, SWSOH, een aan de gemeente gelieerde stichting. Uitgangspunt van de stichting was het opdelen van de opdracht in twee percelen: een bouwkundige en de E- en W-werkzaamheden, waarvoor Alferink Installatietechniek al snel in beeld kwam. We werken veel samen met Alferink, ook in bouwteamverband, en dat functioneert erg goed. We hebben diverse projecten gezamenlijk gerealiseerd. We zijn beide no nonsens qua bedrijfscultuur en zijn van oudsher echte familiebedrijven. Je praat met echte professionals. Dat schept een band en dat vertaalt zich in korte lijnen en een goede sfeer op de bouwplaats. Ook houden we elkaar scherp op een goede manier.

December 2021 zijn de contracten getekend en vlak na de kerstvakantie zijn we gestart met de voorbereidingen. De inkoop hebben we zo snel mogelijk ter hand genomen, maar een behoorlijk deel vond plaats na de inval van Rusland in Oekraïne. De prijsstijgingen die hier het gevolg van waren hebben we moeten opvangen. Ook de verkrijgbaarheid van diverse bouwmaterialen en producten vormden een spannende aangelegenheid. Op een gegeven moment was er bijvoorbeeld gewoon geen hout meer te krijgen. Het was een combinatie van gestegen energiekosten, maar ook van angst in de markt. Bedrijven begonnen te hamsteren, wat de prijs nog eens verder opvoerde. Daarnaast hadden sommige leveranciers contractueel recht om meerkosten in rekening te brengen. Al met al een echte uitdaging. Anderzijds is het feit dat alles tot een goed einde is gebracht een grote voldoening voor alle bouwpartners.”

Circulariteit
Een van de kenmerkende aspecten aan het project is een hoge mate aan circulariteit. Remco Papen daarover: “We bouwen op de plaats waar voorheen de oude school was
gevestigd. Wat normaal slopen wordt genoemd was in dit geval “urban mining”. New Horizon heeft dit uitgevoerd. Een bedrijf wat zich helemaal op circulariteit heeft toegelegd. De puinbaan is gemaakt van het sloopafval. Het dakbeschot is weer hergebruikt bij de betimmering van de lichtstraat en er zijn u-elementen gebruikt voor de bouw van de tribune. Ook het glas uit de oude gebouw is toegepast in de nieuwe school.

Kindcentrum Vredenburg voldoet aan de norm voor Frisse School Klasse B, hetgeen betekent dat het gebouw klimaattechnisch, waaronder de ventilatie, op een hoog niveau is gekwalificeerd. Ook qua duurzaamheid is de score prima. Een hoge isolatiewaarde, een dak dat vol ligt met zonnepanelen, de toepassing van vloerverwarming in verschillende ruimten en een geavanceerde installatie die zorgdraagt voor een optimale luchtafzuiging en -aanvoer zijn sprekende voorbeelden hiervan. De installatie werkt bovendien vraaggericht en hoeft dus niet continu te draaien.

Wat tijdens de realisatie enorm geholpen heeft is de keuze voor een snelle bouwmethode met een staalconstructie en kanaalplaatvloeren gekoppeld door ankers. Gevolg was dat we erg snel dicht waren. We waren nog druk met de schil bezig toen de installateur al met zijn kanalen aan het werk was. We kunnen daardoor netjes binnen de gestelde opleverdatum opleveren en dat is een mooie prestatie omdat de planning redelijk strak is. Al met al mogen we stellen dat we als bouwpartners iets moois hebben neergezet. Het is een prachtig multifunctioneel kindcentrum met een opvallende kleurstelling. Trots is op zijn plaats als je bedenkt dat dit, inclusief een zorgvuldige en gedetailleerde voorbereiding, een dergelijke opdracht binnen drie jaar hebben gerealiseerd.”

Meer nieuws berichten: