voor alle professionals in de bouw

Zoeken

Nieuw Trivium College klaar voor de toekomst

De bouwcombinatie Kreunen Klomps heeft onlangs de eerste fase van de nieuwbouw van het Trivium College in Amersfoort opgeleverd. Sinds 8 mei bevolken de leerlingen, docenten en andere medewerkers van de VMBO school het nieuwe pand. Zowel ontwikkelaar en opdrachtgever Zenzo als de eindgebruiker lieten zich al lovend uit in de richting van de bouwcombinatie. Projectleider René Ticheler van Kreunen Bouw Lochem is niet minder enthousiast, ondanks de nodige hobbels die een realisatie als deze in de huidige marktsituatie met zich meebrengt.

Foto’s: Smartfocus


Kreunen Bouw Lochem werkt in Amersfoort dus nauw samen met Klomps Bouwbedrijf uit Dinxperlo. “En dat is geen toeval”, vertelt René Ticheler. “We werken regelmatig samen en benutten elkaars capaciteiten. De bedrijfsculturen passen prima bij elkaar en dat vertaalt zich prima op de werkvloer. Wij werken als Kreunen Bouw Lochem in de denkbeeldige cirkel van ongeveer honderd kilometer rond Lochem. In een samenwerkingsverband kun je meer aan. Zo werken we momenteel ook samen in Tilburg
waar we een transitieproject van een kazerne uitvoeren.

Het Trivium College, een “VMBO school” met ongeveer 350 leerlingen, heeft ontwikkelaar Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, voor de nieuwbouw aangesteld om de plannen te realiseren en zij zijn dan ook de opdrachtgever van de bouwcombinatie. René Ticheler: “Wij zijn verantwoordelijk voor het bouwkundige, de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties zijn door Zenzo uitbesteed aan Bectro Installatietechniek. Ook het sloopwerk, voorafgaand aan de bouw, is rechtstreeks door Zenzo georganiseerd en viel buiten onze verantwoordelijkheid. De nieuwbouw is inmiddels in gebruik genomen. Wat nu nog moet gebeuren in de tweede fase is dat, nu de noodschool verwijderd is, de gymzaal gesloopt gaat worden en dat we de buitentrappen naar de verdieping nog gaan realiseren.”

De voorbereiding stond vooral in het teken van het veel tijd en energie steken in de inkoop. René Ticheler: “De werkvoorbereiding van het Trivium College is eind 2021 opgestart, toen de prijsstijgingen zich manifesteerden. En wel over de gehele breedte. Staal, beton, glas, bitumen, isolatiemateriaal, alles werd duurder. Al met al vormde dit een behoorlijke extra kostenpost. Gelukkig toonde de opdrachtgever veel begrip voor de ontstane situatie en hebben we een werkbare oplossing gevonden waar alle partijen goed mee kunnen leven.

Het Trivium College wordt gekenmerkt door een licht, transparant en ruimtelijk karakter. Een relatief grote vide met een markante houten tribunetrap zijn dominant en centraal in beeld. Daaromheen veel lesruimten die onvergelijkbaar zijn met de tijden die ik doorbracht op de basisschool en het voortgezet onderwijs. Niets doet meer denken aan de lange gangen met aan weerzijden klaslokalen. Door deze verandering is er ook veel meer aandacht voor onder andere klimaatbeheersing en akoestiek. Zoals te doen gebruikelijk in educatieve en zorgomgevingen kregen we ook in Amersfoort te maken met aanpassingen zoals aanvullende akoestische maatregelen maar over het algemeen was er sprake van een soepel verloop. Het Trivium College heeft een Frisse School B certificering. Het is esthetisch
gezien een mooie school en bouwkundig gezien kende het geen grote complexe opdrachten. Opvallend is nog wel de toepassing van het clickbricksysteem, een droogstapelsysteem van gevelbakstenen op circulaire basis. De verwerking hiervan gaat snel. Gezien de krappe bouwtijd was dat ook welkom. De eerste boorpalen gingen begin april 2022 de grond in en een jaar later konden we bouwkundig opleveren. Voor een school met een inhoud van 24.000 kubieke meter en een bruto vloer
oppervlak van 4.800 vierkante meter, mag dat gerust een prima resultaat genoemd worden.”

Veranderende markt
Gevraagd naar zijn visie op de huidige marktontwikkelingen vertelt René Ticheler erg nieuwsgierig te zijn naar de periode na de bouwvak. “Onderaannemers bellen nu weer vaker uit zichzelf.
Dat was vorig jaar in deze periode nog ondenkbaar. Zelf kunnen we nog redelijk goed vooruit kijken qua werkvoorraad. Zeker een maand of vier. Er zijn helaas nogal wat signalen die op enige stagnatie wijzen. Het verlenen van vergunningen verloopt steeds stroperiger, de rente is relatief hoog, de inkoopprijzen zijn weliswaar enigszins gestabiliseerd maar op een hoger niveau en ook zijn er
aansluitproblemen bij de nutsbedrijven. Een en ander zal zijn weerslag hebben op het bouwvolume, daarvan ben ik overtuigd. Anderzijds blijft de bouwbehoefte onverminderd groot. De toekomst voorspellen blijft een moeilijke zaak.

Overigens hadden we bij het Trivium College niet te maken met vertragende factoren. De vergunningverlening verliep soepel en ook de nutsbedrijven konden op tijd hun voorzieningen aanleggen. Ik hoop dat we in andere projecten ook op deze wijze op hun medewerking kunnen rekenen.”

Meer nieuws berichten: