voor alle professionals in de bouw

Zoek

VVS Bouw levert kinderopvang De Kikkerkoning Blaricum op

Woensdag 26 april vond de overdracht plaats van de nieuwbouw van kinderopvang De Kikkerkoning in Blaricum plaats. Eind mei zullen de 130 kinderen hun opwachting maken in het nieuwe onderkomen dat deel uitmaakt van Partou, een landelijke speler op het gebied van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuteropvang. VVS Bouw uit Epe was verantwoordelijk voor de realisatie. Mede-eigenaar Martijn van Schoonhoven blikt tevreden terug op een bewerkelijk en energieverslindend project.

De Kikkerkoning is gebouwd in de kinderrijke nieuwe wijk Blaricummermeent. De behoefte aan meer capaciteit was en is groot. Niet voor niets sprak operationeel directeur Robert Visser van Partou tijdens het slaan van de eerste paal, april vorig jaar, “dat de realisatie een eerste stap van een mooie ontwikkeling die past bij de ambitie van onze organisatie om onze dienstverlening in de omgeving van ’t Gooi uit te breiden en zo te voorzien in de groeiende behoefte van ouders aan kwalitatieve kinderopvang. We doen er, samen met onze partners, dan ook alles aan om de deuren van De Kikkerkoning zo snel mogelijk te kunnen
openen.”

“Een wens waar we aan hebben voldaan”, vertelt Martijn van Schoonhoven. “Want we hebben het gehele traject vrijwel volgens planning kunnen uitvoeren. De opleverdatum is gehaald. Dat het relatief veel tijd en energie gekost heeft is duidelijk. We zijn van start gegaan in een tijd met fors stijgende kosten en met een leveringsbetrouwbaarheid die behoorlijk onder druk kwam te staan als gevolg van de inval in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande onrust in de markt. Mijn compagnon John van de Vosse heeft zich met name toegelegd op de inkoop en planning. Toen de prijsstijgingen zich aandienden heeft hij zo snel mogelijk gehandeld en hebben we hebben geen noemenswaardige vertragingen opgelopen tijdens de bouw. Alleen in de levering van de houten gevelbekleding was er een hobbel, maar door enige aanpassingen heeft dat geen nadelige gevolgen gehad voor de voortgang. Zoals altijd hebben we transparante, duidelijke afspraken gemaakt met de onderaannemers en leveranciers. Met diverse partijen werken we voor het eerst samen, onder andere ook met de installateur Inco Installatietechniek uit Alkmaar, die een belangrijke rol speelde in dit project. Dat is ons prima bevallen. We zijn dit project op dezelfde wijze aangevlogen als opdrachten in andere sectoren. Of het nu een bedrijfshal, verzamelgebouw of een ander utiliteitswerk betreft, we volgen altijd dezelfde route. Voor VVS Bouw is dit de eerste kinderopvang en dan kom je toch wat andere nuances tegen. Zo ligt de focus meer op installatiewerk dan in een bedrijfshal. Denk alleen maar aan de klimaatbeheersing. Ventilatie, temperatuurregeling, het luistert allemaal nauwer. Voor ons was het dus ook wel een mooie ervaring die we weer kunnen gebruiken in eventuele vervolgtrajecten op dit specifieke gebied. Al met al kunnen we zeggen dat het een soepel verlopen bouw is geweest, met een tevreden opdrachtgever, goede samenwerking en qua planning optimaal verlopen project. Dat het ondanks de prijsstijgingen geleid heeft tot een, zij het gering, rendement is niet onbelangrijk. Maar dat je in gezamenlijkheid tot iets moois kunt komen is de essentie.

Voor ons was dit project bijzonder. Toen we de eerste tekeningen en impressies zagen dachten John en ik beide “die zouden we erg graag willen maken”. We zijn al een aantal jaren actief in Blaricum en dit sprak ons erg aan. De tevredenheid overheerst.”

2024
De werkvoorraad voor 2023 zit nagenoeg vol volgens Martijn van Schoonhoven. “Qua planning zitten we al in 2024. Ten opzichte van voorgaande jaren leggen we de focus meer op de wat grotere utiliteitswerken. We zijn nog wel actief in de kleinbouw maar dat wordt steeds bewust enigszins teruggeschroefd. We hebben nog drie ploegjes in dit marktsegment en die hebben meer dan voldoende werk. In de grotere utiliteitswerken trekken we op met een wisselend aantal onderaannemers en ZZP-ers. In week 24 starten we met de opbouw van de tweede fase van een moskee in Zwolle.

De eerste fase, fundering en begane grondvloer, hebben we al eerder uitgevoerd. Eind dit jaar moet het casco staan en is het gebouw wind- en waterdicht. De derde en laatste fase betreft de afbouw. Later dit jaar starten we met een interessante verbouwing van een groot herenhuis ook in Zwolle. In Uddel bouwen we nu drie bedrijfsverzamelgebouwen en in Apeldoorn zullen we binnenkort een bedrijfsverzamelgebouw opleveren. Onze ontwikkelpoot is de mogelijkheid aan het onderzoeken om nabij de haven van Harlingen een bedrijfshal te concretiseren. Werk voldoende de komende tijd.”

Afbeelding: VVS Bouw

Meer nieuws berichten: