voor alle professionals in de bouw

Zoek

Nieuwbouw Elver Nieuw-Wehl loopt goed in de pas

In Nieuw-Wehl is Rots Bouw uit Aalten in opdracht van zorgkoepel Elver verantwoordelijk voor de realisatie van twee bouwprojecten. Het betreft de herbestemming van de voormalige Rooms Katholieke kerk en de nieuwbouw van het Centrum Tandzorg. Werkvoorbereider Rudi Stronks vertelt dat Rots Bouw de opdracht met veel enthousiasme en genoegen uitvoert. “We wilden het werk erg graag binnenhalen en dat sprak ook uit ons voorstel. Er was ons veel aangelegen om goed in beeld te komen bij Elver.”

“Ondanks het feit dat het twee separate projecten zijn die gescheiden zijn aanbesteed met een geheel eigen karakter, hebben we het intern wel gezamenlijk aangevlogen. Dat gold voor mij als werkvoorbereider, maar eveneens qua uitvoerder. Ruben Heideman is verantwoordelijk voor de kerk én het Centrum Tandzorg.

De kerk is zo’n drie jaar geleden aangekocht van het bisdom en krijgt nu een functie als dagbestedingsruimte. Elver betrekt ook de directe omgeving erbij. Er komen een knuffelruimte met kleine gezelschapsdieren en een ruimte waar geknutseld kan worden. Ook wordt er een soort minikinderboerderij ingericht, komt er een plantenkas en een moestuin. Drie verschillende kantines completeren de herbestemming.

Het Centrum Tandzorg krijgt een specialistisch karakter. Cliënten van Elver kunnen er terecht, maar ook mensen verder buiten de regio die extreem angstig zijn en een vrees voor de tandarts hebben. Het centrum krijgt bijvoorbeeld ook faciliteiten om mondzorg onder narcose uit te voeren. De inrichting die behoort tot deze specialistische tandzorg valt buiten onze verantwoordelijkheid maar we zorgen uiteraard wel voor een goede en zorgvuldige aansluiting van de apparatuur. We hebben hier bijvoorbeeld te maken met tilliften, vacuüm- en persluchtleidingen en röntgen werende plafonds en wanden.”

Binnen een jaar
De werkvoorbereiding startte direct na de bouwvak van vorig jaar. Rudi Stronks: “Dat was begin september. Op 3 oktober zijn we begonnen met de realisatie. Het sloopwerk bestond uit het verwijderen van de doorgang en opslag tussen de pastorie en de kerk om ruimte te creëren voor het nieuwe deel. In deze fase trad overigens nog een kleine stagnatie op. Er werd zelfs asbest gevonden in de kruipruimte onder het Centrum Tandzorg . Voor het overige verloopt de bouw soepel. We zitten keurig op schema. We lopen mooi in de pas. De oplevering van de kerk staat gepland voor midden september en net Centrum Tandzorg een maand later, medio oktober. Met het oog op de onzekerheid in de markt hebben we vroeg ingekocht zodat we zo weinig mogelijk geconfronteerd kunnen worden met leveringsproblemen. Je weet dat glas- en aluminium producten moeilijk verkrijgbaar zijn. Daar moet je op anticiperen.”

Duurzaam
Beide projecten worden zoals te doen gebruikelijk energetisch duurzaam aangevlogen. Rudi Stronks: “De kerk is een gemeentelijk monument en dat geeft natuurlijk wat beperkingen. We installeren een warmtepomp en voor het overige is de kerk
aangesloten op het interne net van Elver. Honderd procent gasloos wordt de kerk niet. Het Centrum Tandzorg wel. Opvallend is dat dat we het nieuwe sanitairblok en de technische ruimte maken van houtskeletbouw op basis van isovlas. Het dak van het Centrum Tandzorg zal wel bedekt worden met zonnepanelen. Eventuele meeropbrengsten op energiegebied kunnen dus dienen als energiebron voor de kerk.”

Niet vervelen
De werkvoorraad van Rots Bouw is goed gevuld. Rudi Stronks: “Je kunt wel merken dat sommige projecten uitgesteld worden. Werken die vanuit de gemeentes worden aangeboden en pakweg twee jaar geleden geaccordeerd zijn door de gemeenteraad, pakken nu duurder uit. Dat houdt dan in dat er of bezuinigd moet worden of dat een plan terug gaat naar de raad. De markt begint daar nu last van te krijgen. Als ik de orderportefeuille bekijk dan hoeven wij ons niet te vervelen. We zijn onder andere begonnen met de bouw van een tweetal integrale kindcentra en de uitbreiding van een grote vervoerder in Zevenaar.”

Meer nieuws berichten: