voor alle professionals in de bouw

Zoek

Prettig wonen met minder energieverbruik in Harderwijkse wijk Stadsdennen

Prettig wonen en minder energieverbruik. Dat is straks het resultaat voor de bewoners van 191 woningen in de Harderwijkse wijk Stadsdennen. Ruim 85% van de bewoners heeft ingestemd met het voorstel voor de verduurzaming en onderhoud van hun woning. Dit betekent dat UWOON samen met Van Wijnen na de zomer start met de uitvoering. 

Van Wijnen en woningcorporatie UWOON werken samen aan 191 woningen in wijk Stadsdennen in Harderwijk
Bestuurder Fleur Imming van UWOON: “Wij zijn blij met het draagvlak onder de bewoners. Er is minimaal 70 procent instemming nodig om de plannen uit te kunnen voeren. Samen met Van Wijnen gaan wij de woningen de komende tijd fors verbeteren. De woningen hebben nu een gemiddeld label D en straks een label A of beter. En dat kost de bewoners niets: de huur gaat niet omhoog.”

Fijn wonen en energiezuinig
Naast het noodzakelijk onderhoud krijgen de woningen een nieuw geïsoleerd dak. Ook de muren en vloer wordt geïsoleerd. Het glas in de kozijnen wordt vervangen door nieuw (HR++) glas. Daarbij krijgt elke woning een WTW-unit. Deze unit zorgt voor een nieuwe manier van ventileren waarmee er minder warmte vanuit de woning verloren gaat. Isolatie en ventilatie verbeteren het leefklimaat in de woning. Koel in de zomer en warm in de winter. Met als gevolg: minder energieverbruik. 

Proefblok en opruimdag
Bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden in hun woning blijven wonen. Op maandag 15 mei starten het proefblok. Het idee achter het proefblok is het leren van de uitvoering en daar voordeel mee doen tijdens de daadwerkelijk uitvoering.

Fleur Imming: “Om goed van start te gaan organiseren we een opruimmiddag. Om het dak te kunnen vervangen moet de zolder helemaal leeg zijn. Dit kan soms een grote klus zijn. Tijdens de opruimdag komt een grote container in de straat. Bewoners kunnen gratis spullen weggooien die ze niet meer nodig hebben.”

Ook de voor- en achterdeur worden vervangen. Bewoners kiezen per woonblok de kleur voor hun nieuwe deuren. Zo krijgt de buurt een frisse en nieuwe uitstraling.

In gesprek met bewoners
Komende periode gaat woonconsulent Astrid Distelbrink van Van Wijnen in gesprek met de bewoners. “Naast de persoonlijke situatie, worden de werkzaamheden en de planning doorgenomen. We gaan ook in gesprek met bewoners, waarvan we nog geen instemming hebben. Het blijft maatwerk en we vinden het belangrijk oog te hebben voor ieders persoonlijke situatie. We willen daar zoveel mogelijk rekening mee houden.”

Als alle vergunningen in orde zijn, start het onderhoud na de zomervakantie van 2023. De werkzaamheden worden per woningblok uitgevoerd. De verwachting is dat alle woningen eind 2024 klaar zijn.

Onderdeel van meerjarige overeenkomst 
Adjunct directeur Johan Timmer van de Harderwijker vestiging van Van Wijnen vertelt dat het project in de Oude Bloemenbuurt deel uitmaakt van een samenwerking tussen Woningstichting Barneveld en zijn bedrijf. “Vorig jaar gaf de woningstichting te kennen op zoek te zijn naar een nieuwe, vaste partner voor de verduurzaming van haar woningbezit. Met nog drie collegae zijn we een selectieproces ingegaan waarbij wij als beste naar voren kwamen. Er waren een aantal wegingsfactoren waaronder uiteraard de prijs. Doorslaggevend was echter onze wijze van aanpak en onze visie op verduurzamen en communicatie met bewoners. We hebben in onze vestiging de beschikking over vier bewonersconsulenten waar men altijd terecht kan voor alle denkbare vragen en waarmee wij de woningstichting ontzorgen. We nemen de bewoners als het ware mee in het proces. Dit project is de vierde op dit gebied. De samenwerking geldt voor de duur van vijf jaar en beslaat circa honderd woningen per jaar. Voor deze verduurzamingsactiviteiten hebben we een aantal vaste partners. In Barneveld zijn dat onder andere HulstFlier Installaties en Dakdekkersbedrijf Dunnewind.”

Van Wijnen Harderwijk wil zich de komende iets meer profileren op het gebied en renovatie en verduurzamen van bestaande woningen. Johan Timmer: “Daarbij vormen woningcorporaties een belangrijke groep opdrachtgevers. We hebben nu een aantal vergelijkbare samenwerkingsverbanden. Daarnaast zullen we te allen tijde een belangrijke speler blijven in de nieuwbouw. Ons werkgebied is de gehele Veluwe en enkele aangrenzende gebieden.”

Meer nieuws berichten: