voor alle professionals in de bouw

Zoeken

WAM&VanDuren Bouwgroep blikt tevreden terug op project MFA Het Zand

Begin mei komt er na twee jaar een einde aan een aanwezigheid van de Winterswijkse bouwer WAM&VanDuren Bouwgroep in de Utrechtse gebiedsontwikkeling Leidsche Rijn aan de westkant van de stad. Het Achterhoekse bouwbedrijf renoveerde daar Het Zand; een multifunctionele accommodatie waar twee basisscholen, een kinderopvang, een buitenschoolse opvang en een welzijnsorganisatie een modern onderkomen zullen krijgen. Fase 1 werd vlak voor de bouwvak van vorig jaar opgeleverd en de afronding van de tweede en laatste fase staat gepland voor week 16, de school, kinderopvang en de BSO willen in week 19 hun activiteiten opstarten en ‘als iedereen doet wat hij beloofd heeft’ zal dat allemaal slagen”, vertelt projectleider Patrick Lamain van WAM&VanDuren Bouwgroep.

“Nadat we fase 1 hadden afgerond is de sloop ten behoeve van fase 2 direct gestart, daarvoor hebben we de zomervakantie vorig jaar kunnen benutten zodat we daarna direct met de opbouw konden beginnen. De tijdelijke huisvesting voor beide scholen kon daardoor mooi op elkaar aansluiten omdat we na fase 1 de scholen met elkaar konden uitwisselen. Zo hebben we de overlast voor zowel Het Zand als Arcade gelijkelijk verdeeld.

We hebben het project als één geheel aangevlogen. De bedrijven die in fase 1 participeerden waren ook in de tweede fase actief mede omdat het overgrote deel een herhaling van zetten was. De marktsituatie was inmiddels sterk gewijzigd. Weliswaar hadden we in fase 1 nog te maken met de nasleep van Covid, fase 2 kreeg te maken met ingrijpende prijsstijgingen en een terugloop van de leveringsbetrouwbaarheid. In mei explodeerden de prijzen als het ware en sommige bestellingen kwamen behoorlijk onder druk te staan. Leveringen werden onvoorspelbaar. Voor sommige producten kwamen er zomaar een aantal weken bij. En dat gold vrijwel voor de gehele breedte. Van isolatiemateriaal tot aluminium onderdelen voor de kozijnen en van hout tot profielen van staal die afweken van de standaarden. In het ontwerp werden nog een aantal wijzigingen doorgevoerd waaronder een nieuwe glaskap op het welzijnsgedeelte van de accommodatie waar DOCK gehuisvest wordt.

Ondanks de grote bewerkelijkheid kijken we als WAM&VanDuren Bouwgroep terug op een succesvolle realisatie. De trots prevaleert boven de extra tijd en energie die het project gevergd heeft. De binnenafwerking is van zeer hoge kwaliteit en kunnen dan ook stellen dat we als team hier echt iets moois hebben neergezet. We kunnen tevreden terugblikken.

Meer nieuws berichten: