voor alle professionals in de bouw

Zoek

Van Norel Bouwgroep levert De Wiltsangh Nunspeet op

Medio februari leverde Van Norel Bouwgroep uit Epe sport- en recreatiecentrum De Wiltsangh in Nunspeet op. Eind maart staat de ingebruikname gepland. Het project, dat een bouwkundige aanneemsom ruim elf miljoen euro inclusief btw omvat, heeft een multifunctioneel karakter. Het totale plangebied telt naast een zwembad, een sporthal, een turnhal ook een sportpark voor buitensporten als tennis, voetbal en korfbal. Projectleider Corné Vreugdenhil blikt met tevredenheid terug op de realisatie en is trots op het eindresultaat dat tot stand gekomen is in een uitdagende en soms hectische tijd in de bouwsector.

Voor Vreugdenhil kwam het project eind 2020 op de radar. De Wiltsangh kent echter een langere voorgeschiedenis qua ontwikkeling. “We sprongen op een reeds rijdende trein. Omdat de opdrachtgever Gemeente Nunspeet, en de beoogde aannemer met een conflict uit elkaar gingen, kwamen wij in beeld. In eerste instantie was de realisatie “aangevlogen” volgens een UAV-GC procedure. Dit is later gewijzigd naar een traditioneel bestek en UAV. De opdrachtgever wenste dat, waar mogelijk, gebruik zou worden gemaakt van de leveranciers en onderaannemers die zich binnen de eerste opzet hadden gecommitteerd aan dit project via de eerste aannemer. Deze heeft de opdrachtgever bijna allemaal zelf gecontracteerd. Dat hield voor ons in dat we te maken hadden met een tiental nevenaannemers naast onze eigen onderaannemers en leveranciers die we zelf aantrokken. Dat impliceert een bewerkelijk verloop, omdat je niet op directe wijze kunt aan- en bijsturen zonder de opdrachtgever erbij te betrekken. Dat heeft de nodige energie en inspanningen gekost, maar ik moet zeggen dat we er altijd in goede samenwerking uit zijn gekomen. Ook toen we geconfronteerd werden met de minder positieve ontwikkelingen van de laatste tijd binnen onze sector, zoals tussentijdse prijsverhogingen en leveringsproblemen. Daar ben ik best wel trots op. We hebben alles kunnen oplossen “zonder stropdassen aan tafel”.”

Corona
Bij de opstart van het project, januari 2021, zaten we nog midden in de coronatijd. Vreugdenhil: “Dat klopt. Ik kan me nog goed herinneren dat we ons Plan van Aanpak presenteerden met inachtneming van gepaste afstanden, maar alles overziend zijn we er toch redelijk soepel doorheen gerold. In de ruwbouw hadden we te maken met wat capaciteitsproblemen bij de betonbouw, en verderop in het proces waren er ook zo nu en dan wat spannende momenten qua aanlevering van materialen en onderdelen. Dat heeft best wel tot de nodige aanpassingen geleid, zeker in de planning. Zo hebben we erg veel last gehad van het ontbreken van de automatische brandwerende schuifdeuren. Je moet toch verder met de wand- en vloerafwerking en het plafond. Die moeten later dan weer bijgewerkt worden of opengemaakt. Al met al heeft het ertoe geleid dat we in overleg met alle betrokkenen de beoogde opleverdatum, vlak voor de kerstdagen, hebben verruild voor medio februari. Dit sloot bij nader inzien ook beter aan op de mogelijkheden van de andere nevenaannemers en de NUTS bedrijven om het gebouw aan te sluiten op stroom en water. Om deze reden hadden we nu eigenlijk geen noemenswaardige opleverpunten meer, want op alle andere onderdelen hielden we de vaart er gewoon in.”

Zwembad eist specifieke aandacht
Binnen Van Norel Bouwgroep heeft Corné Vreugdenhil zich gespecialiseerd in de zwembadbouw. “Het bouwen van een zwembad vereist specifieke aandacht. Het is echt een speciale tak van sport. Het betonwerk is misschien nog wel het meest reguliere onderdeel. Dat moet gewoon goed qua afdichting. Dat heb je ook met kelders, dus dat komt heel vaak voor. Hoe meer je naar de bovenbouw gaat hoe specifieker de technieken. Dan spelen aspecten als luchtdichtheid en, vooral, dampdichtheid. Dat moet honderd procent goed zijn. Hetzelfde geldt voor de toepassing van de materialen. Mensen denken bijvoorbeeld dat in zwembaden alles het best in roestvrijstaal kan worden uitgevoerd, terwijl dat juist niet zo is. Ook de controle en bewaking van het proces is van essentieel belang. Wij hebben gelukkig veel kennis en ervaring binnen ons bedrijf op dit gebied. We zijn nu gestart met de voorbereiding van de bouw van een zwembad in Almelo. Een project dat na de vakantie in uitvoering gaat. Ons streven is om met regelmaat een zwembad te scoren.”

Foto: Van Norel Bouwgroep

Orderportefeuille
Gevraagd naar de vooruitzichten voor de komende tijd vertelt Vreugdenhil dat deze goed zijn. “Er kan nog wel wat bij voor dit voorjaar, maar de omzet is nu al vergelijkbaar met die van vorig. Er lopen nogal wat projecten door vanuit 2022, maar ik verwacht wel dat het accent vooral ligt in het najaar wanneer de nieuwe projecten zijn opgestart.”

Meer nieuws berichten: