voor alle professionals in de bouw

Zoek

Het Element wordt gekenmerkt door zeer hoogstaande afwerking

Juni vorig jaar besteedde Bouwen in Gelderland ruime aandacht aan de nieuwbouw van Het Element in Amersfoort, een school voor middelbaar onderwijs. Destijds zat het project in de ruwbouwfase en kon men nog niet bevroeden welk onheil zich in Oekraïne zou afspelen en wat de gevolgen daarvan waren voor de bouwsector.

Nu Het Element zich in de absolute afbouwfase bevindt, alle reden om een balans op te maken over de realisatie. Projectleider Erwin van Harxen van bouwkundig hoofdaannemer Rots Bouw uit Aalten heeft ambivalente gevoelens, maar is bovenal trots op het eindresultaat en dat gevoel overheerst.

Foto: Jeannette van der Vliet, Smartfocus, Zeist

De eindstreep is in zicht voor het project. Erwin van Harxen: “Op 8 mei staan de eerste lessen gepland en wij leveren vlak daarvoor op, vlak voor Pasen, op. Het wordt nog erg spannend, maar we gaan samen met alle partijen ervoor zorgen dat het goed komt. De bouw stond vanaf de prille start onder de nodige tijdsdruk en door de wereldwijde ontwikkelingen liep als eerste de ruwbouw enige vertraging op en dat heeft ons eigenlijk tot op de dag van vandaag parten gespeeld. Het begon met de tanker die het Suez kanaal blokkeerde, de eindfase van de corona pandemie speelde een rol en toen Poetin Oekraïne binnenviel kwam de leveringsbetrouwbaarheid zwaar onder druk te staan. Parallel daaraan werd de hele sector geconfronteerd met ongekende prijsstijgingen over de gehele breedte van de markt. En natuurlijk was ook dit project niet ongevoelig voor deze ontwikkelingen.

Het leverde een bewerkelijk project op met veel overleg en onderlinge afstemming. Dat gold voor onze nevenaannemers, Verstappen Installaties voor het werktuigbouwkundige deel en Bectro voor de elektrotechniek, maar ook voor onze opdrachtgever Hevo en onze leveranciers en onderaannemers. Op dit moment (medio maart, red.) lopen het werk aan het exterieur en binnen nog immer naast elkaar. Het metselwerk aan de gevel en het grondwerk enerzijds en werk aan bijvoorbeeld de vloeren binnen daarnaast. Dat zijn bewijzen van de continue planningsdruk die we met alle betrokkenen hebben ervaren. Dagelijks vindt nog steeds planningsoverleg plaats. Maar het gaat goedkomen en dan mag de opdrachtgever zich prijzen met het bereikte resultaat. Het Element wordt met name gekenmerkt door een kwalitatief zeer hoogstaande afwerking. Zo worden scholen bijna niet meer gemaakt.”

Meer nieuws berichten: