voor alle professionals in de bouw

Zoek

Oostelijke inbreng bij nieuw gezicht Nieuwegeins centrum

Nieuwbouw appartementencomplex De Weverstede / Nieuwegein

Ruim een half jaar geleden begon AKOR Bouw met de realisatie van de Weverstede in Nieuwegein. Op de bouwplaats gaf wethouder Marieke Schouten het startsein. De komende jaren bouwt het in Rijssen zetelende bouwbedrijf hier de eerste woontoren die de nieuwe binnenstad van Nieuwegein markeert. ‘The New Citizen’ wordt een appartementengebouw met 128 huurappartementen. Daarnaast bouwt men twee naastgelegen woontorens met 240 appartementen inclusief daktuin en parkeergarage voor Catella. Op de benedenverdieping in de plint komen kleine commerciële ruimten, een fietsengarage een halfverdiepte parkeergarage en woningen met souterrain.

Tijdens de feestelijke handeling sprak commercieel directeur Martin van Gent zijn waardering uit voor de mooie samenwerking die geresulteerd heeft in dit project van serieuze omvang. Een woontoren van 65 meter.Hij dankte de samenwerkende partners voor alle inspanningen tot dit moment en wenste de projectleider, het bouwteam, partners, opdrachtgevers, beleggers en de gemeente succes met de bouw. De redactie sprak met die projectleider: Jeffrey Ossendrijver.

“De opdracht is verkregen vanuit een tender. In het voorjaar van 2021 is een bouwteam samengesteld en zijn we gestart met het (uit)ontwikkelen van het plan. In december van 2021 zijn de definitieve contracten ondertekend. Daarna brak er een, om het eufemistisch uit te drukken, bijzondere tijd aan met de nodige impact qua voorbereiding. De prijzen die we gewend waren varieerden soms dagelijks. Al met al een spannende periode. Het was een kwestie van slim inkopen. Soms kozen we ervoor om extra vroeg in te kopen of te bestellen. Voordeel is dat je alles in ieder geval tijdig hebt, anderzijds moet je uiteraard wel voorfinancieren en opslagcapaciteit gebruiken. Voor sommige andere producten kozen we weer voor een variabele inkoop. Kortom, er was een verscheidenheid aan oplossingen. Echt maatwerk.

Foto’s: Virema

Op 23 augustus, vlak na de bouwvak vakantie, zijn we gestart met het heien, of beter gezegd; het draaien en boren van de palen. Begin februari zijn we begonnen met het casco. Op dit moment (medio maart, red.) zijn we gevorderd tot de vierde bouwlaag. De planning voorziet in één bouwlaag in de ruwbouw per zes, zeven dagen. Het project bestaat uit drie torens. Toren A krijgt twaalf verdiepingen, woontoren B vijftien en C 21. De torens krijgen een lengte van respectievelijk veertig, vijftig en zeventig meter. We vliegen het aan als één project. Vooralsnog werken we nu met één bouwstroom, maar zodra de kelders allemaal klaar zijn schalen we op naar twee.

Qua bouwplaats hebben we prima afspraken kunnen maken met de gemeente Nieuwegein. Er is een mooie ontsluiting gemaakt met een in- en uitvoegstrook. Qua veiligheid en communicatie werken we volgens het protocol Bewust Bouwen. Dat werkt perfect. Het is in ieders belang om eventuele overlast tot een minimum te beperken. Zeker als je binnenstedelijk actief bent zoals in Nieuwegein.

Voor de komende maanden ligt de focus op twee aspecten. De belangrijkste daarvan is om zo efficiënt mogelijk te werken. Dat is altijd een speerpunt, maar in een project waarbij je 368 appartementen realiseert telt dat extra zwaar. Alles wat je tijdens de bouw leert kan winst opleveren. We hebben daar met
onze bouwpartners nauwgezet contact op. En al zijn we eigenlijk pas net gestart, de eerste winstpunten zijn inmiddels behaald. Een tweede aandachtspunt is het zo snel mogelijk opleveren van het eerste compleet afgewerkte appartement. Dit mede op verzoek van de beide ontwikkelaars.

De bouwtijd bedraagt in totaliteit 32 maanden. We sturen echter op een vroegtijdiger oplevering.” Bouwen in het Oosten besteedt begin volgend jaar nogmaals aandacht aan het project wanneer we een tussenbalans op zullen maken.Het plan maakt deel uit van City Nieuwegein. De stad ondergaat met de nieuwe appartementen een grote transformatie. De centraal gelegen plek en het groen maken het een aantrekkelijke plek voor kopers. Op het gebied van circulair-, natuurinclusief- en klimaatadaptief bouwen heeft het project een hoge ambitie. Dit is onder andere terug te zien in de publieke ruimte, de private daktuinen en innovatieve wateroplossingen. Ondanks het compact bouwen met een hoge dichtheid, voegt het gebouw door de groene gevels en daken, de binnentuin en groen op het maaiveld wel 75% meer groen toe in het gebied.

Meer nieuws berichten: