voor alle professionals in de bouw

Zoeken

Nieuwbouw sportief recreatiecentrum De Wiltsangh Nunspeet

Eind maart werd het nieuwe multifunctionele Sportief Recreatiecentrum De Wiltsangh in gebruik genomen. De officiële opening staat voor de komende zomer gepland wanneer het buitensportgedeelte helemaal fraai in het groen zal zitten. Wethouder Mark van de Bunte en projectleider Jan Carlo Bos steken hun tevredenheid niet onder stoelen of banken.

De Wiltsangh als nieuwbouwlocatie kwam voor de eerste maal zo’n jaar of tien geleden aan bod. Een aantal jaren daarvoor was de vraag reeds gesteld wat te doen met het huidige zwembad De Brake, dat dateert van de jaren zeventig. Jan Carlo Bos: “De vraag was groot onderhoud of renovatie? De optie om tot nieuwbouw te komen werd in 2017 echt actueel toen de gemeente erin slaagde een stukje grond aan te kopen bij De Wiltsangh waardoor we meer ruimte kregen. Toen ook kwam de discussie op gang om de faciliteiten te centraliseren. Tot dit tijdstip was de focus vooral op een zwembad in de wijk en de sporthal op sportpark De Wiltsangh.”

”Vanaf dat moment kwam het project ook bij mij in beeld”, vertelt Van de Bunte: “Ik ben in 2018 aangetreden als wethouder met onder andere sport en bewegen in mijn portefeuille. Al snel was er een voorkeur voor een centralisatie. Dat bleek ook uit haalbaarheidsstudies. Toen de planvorming een iets vastomlijnder karakter kregen, startte de turnvereniging een lobby om ook een turnhal toe te voegen aan het geplande zwembad en de sporthal. We hebben het samenstellen van het Programma van Wensen verenigingsbreed aangevlogen en hebben alle betrokken clubs mee laten denken. Dat geldt ook voor de bedrijfstak recreatie en toerisme. We hebben in deze omgeving jaarlijks 1,2 miljoen overnachtingen.”

Jan Carlo Bos vervolgt: “Vervolgens zijn we de markt op gegaan nadat we de aanbestedingsstrategie hadden vastgesteld, namelijk twee percelen: een bouwkundige en installatietechnische, op basis van design, build en maintain. In het schetsontwerp waren de verbindingen tussen de verschillende elementen al benoemd. Ook de verenigingen zijn hierin gekend, zodat er een afgerond Programma van Eisen was. Architect Slangen + Koenen hebben er iets prachtigs van gemaakt. In juni 2019 zijn we met een raadvoorstel gekomen en dit is unaniem aangenomen. Als startdatum hadden we de zomer 2020 in gedachten en met een bouwtijd van anderhalf jaar was de oplevering in eerste instantie gepland voor eind 2021.”

Andere aannemer
Bij de uitwerking van het ontwerp bleken er meningsverschillen te ontstaan met de beoogde bouwkundig hoofdaannemer die onoverbrugbaar bleken. De installateur, Hellebrekers Technieken uit Nunspeet, bleef gelukkig onveranderd. Mark van de Bunte: “We zijn zonder hard feelings uit elkaar gegaan, maar een dergelijke ingrijpende beslissing heeft natuurlijk wel een vertragende werking. We hebben het project opnieuw in de markt gezet. Van Norel Bouwgroep bleek bereid erin te stappen. Het ontwerp bleef vrijwel onveranderd. Omdat een aantal partijen reeds gecontracteerd was, was er veel overleg noodzakelijk. Daarbij was ook de exploitant, sportbedrijf Nunspeet bv, nauw betrokken. Een en ander resulteerde in een start in het voorjaar van 2021, toen de aannemer begon met het graven en funderen.”

Jan Carlo Bos: “De realisatie verliep in grote lijnen best wel soepel. Zeker in de context gezien van de marksituatie in de bouw met haar leveringsproblemen en prijsverhogingen. De rode draad hebben we weten vast te houden en daaromheen waren er wel eens onderdelen die opnieuw gepland moesten worden. De grootste uitdaging was de aansluiting van de nutsvoorzieningen. Gelukkig slaagde dat in september vorig jaar. Prijstechnisch zijn de partijen er ook in gezamenlijk overleg uitgekomen. Het risico lag contractueel bij de aannemer. De (tweede) aanbesteding was echter succesvol en in het raadsvoorstel hadden we ook een kleine plus ingebouwd. De evaluatie zal een positief beeld geven voor de betrokken bedrijven en instanties.”

Primeurs
Sportief Recreatiecentrum De Wiltsangh, dat energieneutraal is, kent twee opvallende primeurs. Mark van de Bunte: “De belangrijkste innovatie is dat het doelgroepen bad chloorvrij is. Het wedstrijdbad en het recreatiebad zijn chloorarm. Een wereldprimeur! De desinfectie geschiedt op basis van Uv-straling. Het Clear Pool Concept. Een door Hellebrekers ontwikkelde techniek waar Maarten Keuten op gepromoveerd is. Het was een bewerkelijk traject omdat de bestaande wet- en regelgeving nog niet voorziet in deze techniek. Ik ben naar Arnhem gegaan om met gedeputeerde Jan Markink en heb hem onze plannen voorgelegd. Die reageerde positief en verleende de noodzakelijke ontheffing. Daarnaast heeft de Provincie Gelderland financieel bijgedragen aan het zwembad. Alles is en wordt nauwgezet gemonitord door een aantal instanties zoals het RIVM, de Provincie Gelderland en de TU Delft. Voor mensen met longklachten, waaronder astma, kan hetwelslagen mondiaal grens doorbrekend zijn!
Daarnaast is het hoofdbad multifunctioneel en interactief gemaakt. Door een uitgekiende projectie op het water kun je diverse spelletjes introduceren of andere situaties nabootsen die uitnodigen tot bewegen. We hebben het uitgeprobeerd met een aantal mensen en als je dan ziet dat volwassenen weer kind worden dan weet je dat het goed zit.”

Jan Carlo Bos: “Het is een waanzinnig resultaat dat in een goede samenwerking tot stand is gebracht. Het is een win-win-win situatie voor de inwoners van onze gemeente, het verenigingsleven en de toeristen.”

Meer nieuws berichten: