voor alle professionals in de bouw

Nieuwe cao betonpompbedrijven

FNV, CNV Vakmensen en de Branchevereniging Betonpomp Bedrijven hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor de betonpompbedrijven. 
Betonpompbedrijven zijn gespecialiseerde bedrijven die beton verpompen naar de plek waar het gebruikt wordt, ook naar de meest moeilijk bereikbare plaatsen of op grote hoogte. In de betonpompenbranche zijn twaalf bedrijven actief en er werken 299 mensen.
 
1. Looptijd
De cao heeft een looptijd van 8 maanden, van 1 mei 2022 tot en met 31 december 2022.

 
2. Loonsverhoging
Er is een loonsverhoging van 3% per 1 mei 2022 overeengekomen.
3. Tijdelijke tegemoetkoming reiskosten
In verband met de sterk gestegen brandstofprijzen zijn cao-partijen een tijdelijke 
tegemoetkoming in de kosten voor het woon-werkverkeer overeengekomen, tot het eind van dit jaar. Deze tegemoetkoming bedraagt 26 cent bruto per kilometer woon-werkverkeer. Hier houden werknemers circa 23 cent netto van over.
 
4. Zwaar werkregeling/ Duurzame inzetbaarheid
Cao-partijen willen in het eerste halfjaar van 2022 onderzoeken of een zwaar werk 
regeling in de betonpompenbranche mogelijk en haalbaar is. Een dergelijke regeling stelt oudere werknemers in staat om eerder te stoppen met werken.
 
Deze cao-afspraken gaan tevens gelden voor een aantal mortelbedrijven, die hebben 
besloten om deze cao te gaan toepassen, tenzij op onderdelen anders bepaald. 
Dit wordt nader vastgelegd in een bedrijvencao.