voor alle professionals in de bouw

Caspar de Haan en De Variabele fuseren: Samen de leidende partner voor vastgoedverduurzaming

Twee innovatieve bedrijven in het onderhoud en verduurzamen van vastgoed, Caspar de Haan en De Variabele, kondigen 10 mei jongstleden een fusie aan. Er wordt een nieuwe groep gevormd waaronder de twee afzonderlijke organisaties onder hun eigen naam blijven opereren. Zo spelen deze regionaal sterk verankerde bedrijven nog beter in op de steeds complexere en grotere marktvraag van woningcorporaties en zorginstellingen. Met deze stap beoogt de nieuwe combinatie een toekomstbestendige groei, die nog meer werkgelegenheid schept. NPM Capital is als partner aangetrokken om de groep te ondersteunen in deze volgende fase.

Caspar de Haan en De Variabele zijn familiebedrijven die al generaties lang bestaan en die weten hoe je aan een solide toekomst bouwt. Zij bundelen hun kennis en ervaring om een leidende partner voor vastgoedverduurzaming te worden en nog beter in te spelen op de complexe vraag van de markt naar betaalbare verduurzaming van woningen en circulaire bouwstromen. Om de positie van leidende verduurzamingspartner waar te maken is groei op het gebied van innovatie en organisatie nodig. Daarom werd op 20 april jl. met volle overtuiging de fusieovereenkomst [1] ondertekend door Cas de Haan, directeur van Caspar de Haan en Bob Jacobs, Joep Burghouts en Ludwig Smits, proceseigenaren van De Variabele.

Inspelen op markt van de toekomst
Beide bedrijven, samen goed voor 700 medewerkers, werkend vanuit elf vestigingen, bundelen de krachten om duurzaam door te groeien en meer slagkracht te krijgen op gebied van innovatie, interne scholing, werving van toptalenten en risicobeheersing. De bedrijven gaan kennis en ervaringen delen om kwaliteit in de breedste zin van het woord te verbeteren en de regionale posities verder te versterken. Voor medewerkers, klanten en relaties verandert er weinig. Caspar de Haan en De Variabele blijven onder hun eigen naam opereren en relaties krijgen met dezelfde medewerkers te maken. De lijnen blijven kort en de drempels laag. De organisatie houdt de wortels stevig in de verschillende regio’s en blijft zo letterlijk dichtbij.

Ambitie om uit te groeien tot landelijke partner in vastgoedverduurzaming
De Variabele is actief in het oosten en midden van het land, Caspar de Haan in Noord-Brabant en Limburg. De Variabele is in 2017 ontstaan vanuit een drietal onderhoudsbedrijven in de regio Nijmegen – Doetinchem. Het werkgebied van De Variabele beslaat midden en oost Nederland. Met ruim 250 medewerkers voert het bedrijf werkzaamheden uit op het gebied van dagelijks en planmatig onderhoud en renovatie en verduurzaming van bestaand vastgoed. Dit gebeurt vooral voor woningcorporaties vanuit een vijftal vestigingen in Doetinchem, Veenendaal, Elst, Nijmegen en Helmond.

Met de nieuwe groep kijken de partijen over de grenzen van hun regio. De organisaties zien deze stap als een veelbelovend begin. Een stevige basis die het mogelijk maakt om een speler met landelijke dekking te worden. De nieuwe groep wordt opgericht in samenwerking met NPM Capital, hetgeen aanzienlijke investeringen in de lange termijn-waardecreatie van de nieuwe organisatie mogelijk maakt.

De fusie zal plaatsvinden nadat goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is verkregen.

V.l.n.r.: Cas de Haan, Joep Burghouts, Ludwig Smits en Bob Jacobs 

Meer nieuws:

Mobilane introduceert MobiGreenFence 

Nieuw: groene bouwplaats Groenspecialist Mobilane uit Bemmel introduceert de MobiGreenFence, een groen alternatief voor kale, traditionele hekken rondom bouwterreinen en op evenementen. MobiGreenFence bestaat uit

Lees verder »