Hergebruik kwalitatief goede bouwmaterialen opgestart in Achterhoek

Hergebruik kwalitatief goede bouwmaterialen opgestart in Achterhoek

Rouwmaat Groep uit Groenlo heeft met Stadsmijn Achterhoek een nieuwe samenwerking opgestart. Deze nieuwe organisatie moet hergebruik van materialen gaan faciliteren voor gebouweigenaren, slopers en bouwers in het oosten van Nederland.

Stadsmijn Achterhoek heeft een (fysieke) marktplaats waar (regionaal) vraag en aanbod van kwalitatief goede her te gebruiken bouwmaterialen op elkaar wordt afgestemd. Ook worden bouwmaterialen in de werkplaats weer gereed gemaakt voor hergebruik in de bouw. De verkoop en bewerking wordt, in samenwerking met Stichting Aktief, mede mogelijk gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan het schaven, zagen en inkorten van balkhout en het sorteren en samenvoegen van restpartijen. 


Ophaaldienst voor ongebruikte materialen en restpartijen

Als aanvulling op de bestaande afvalinzameling van bouwafval door Rouwmaat, zal in samenwerking met Stadsmijn Achterhoek een extra dienst worden aangeboden voor bouwaannemers, namelijk een ophaaldienst voor ongebruikte bouwmaterialen en restpartijen op bouwplaatsen. Deze dienst ondersteunt bouwbedrijven in hun duurzaamheidsambities door afval te reduceren en materiaalbehoud te stimuleren. Kostenbesparing op afval en het ontzorgen van gekwalificeerd en schaars personeel op de bouw is hierbij gunstig neveneffect. Het ideale moment voor de ophaaldienst is net voor oplevering door de bouwaannemer.
  

Behoud van materiaal en menselijk kapitaal
De ophaaldienst kan ook worden ingeschakeld voor het ophalen van restpartijen bij werkplaatsen en magazijnen van bouw- en productiebedrijven. De overtollige artikelen kunnen zo weer een nuttige bestemming krijgen en hiermee wordt voorkomen dat deze artikelen bij het afval belanden. Voor de ophaaldienst van Stadsmijn Achterhoek worden eigen vakmannen met medewerkers ingezet die middels deze werkzaamheden worden begeleid naar een volwaardige positie op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt niet alleen bijgedragen aan materiaalbehoud, maar ook aan behoud van menselijk kapitaal.

Meer nieuws: